Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
Consultarea proiectelor de decizii propuse pentru şedinţa ordinară din 31 martie 2015
Publicat: 04.03.2015   

 

  Anunţ

privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului raional Străşeni  propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din  31   martie 2015

 

           În contextul legislaţiei  privind   transparenţa procesului decizional, Preşedintele Raionului  demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii ale Consiliului raional  propuse pentru examinarea în şedinţa ordinară din  31  martie  2015.

           Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta  proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.crstraseni.md  opţiunea „Transparenţa decizională – Proiecte de decizii” şi la conducătorul subdiviziunii Consiliului raional responsabil  de elaborarea proiectului începînd cu data publicării anunţului.

          Toate  recomandările (orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ) exprimate verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite  în corespundere cu legea, de alte părţi  interesate pe marginea proiectelor de decizii  pot fi prezentate  persoanelor responsabile de elaborare,  în zilele lucrătoare, nu mai tîrziu de 25 martie  2015. 

 

 

Denumirea proiectelor de decizii iniţiate

Responsabili de recepţionarea propunerilor asupra proiectelor de decizii

  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2014

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la acordarea suportului material tinerilor specialişti

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

 

        Cu privire la aprobarea Regulamentelor interne privind plata
premiului anual persoanel persoanelor care deţin funcţii
de demnitate publică şifuncţionarilor publici din cadrul 
Consiliului raional Străşeni

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

 

Cu privire la rectificarea bugetului raional

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la organizarea odihnei elevilor în sezonul estival 2015

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la acordarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2014 instituţiilor de

învăţămînt preuniversitar

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la transmiterea unei unităţi de transport Aparatului preşedintelui raionului

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la acordarea de statut de şcoală mică, care nu poate fi închisă Gimnaziului Tătăreşti

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la realizarea Programului de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni pentru anii 2012-2015

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com

Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei speciale de examinare a cererilor de restituire a bunurilor sau de recuperare a valorii acestora victimelor reabilitate ale represiunilor politice

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com

Cu privire la coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor medicale fondate de Consiliul raional

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com

Cu privire la stabilirea coficientului de multiplicare şi sporului personalului de conducere din instituţiile medicale fondate de Consiliul raional

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com
 

Cu privire la aprobarea Programului teritorial în domeniul alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2015-2020

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail. nicula.sergiu@gmail.com

Cu privire la Programul de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice raionale pe anul 2015

Sîrbu Nicolae, şef Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

Tel: 237 27908

e-mail: rodi4k@rambler.ru

Cu privire la aprobarea Programului de transport rutier raional Străşeni

Sîrbu Nicolae, şef Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului

Tel: 237 27908

e-mail: rodi4k@rambler.ru

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Străşeni conform situaţiei de la 1 ianuarie 2015

Borş Valeriu, şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru

Tel: 237 22838

Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen şi serviciul civil în martie-iulie 2015

Arnăut Igor, comandant al
Centrului Militar teritorial Străşeni

Tel: 237 22323

Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate

Cobzac Cleopatra, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Tel: 237 22548

e-mail: croitor.victoria7@gmail.com

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 11/12 din 29 decembrie 2011

Cobzac Cleopatra, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Tel: 237 22548

e-mail: croitor.victoria7@gmail.com

Cu privire la casarea bunului uzat

Cobzac Cleopatra, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Tel: 237 22548

e-mail: croitor.victoria7@gmail.com

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 2013

Cobzac Cleopatra, şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei

Tel: 237 22548

e-mail: croitor.victoria7@gmail.com

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/1 din 18 iulie 2011

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

Tel.: 237 22057

e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/13 din 15 august 2008

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

Tel.: 237 22057

e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru trimestru II al anului 2015

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

Tel.: 237 22057

e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul IV, 2014

Jereghi Rodica, şef al Secţiei administraţie publică

Tel: 237 22048

e-mail: jereghirodica@rambler.ru

Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional la reparaţii capitale

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/27 din 28 septembrie 2012

Serviciul juridic

Tel.: 27911

e-mail: serviciul_juridic@mail.ru

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/8 din 12 septembrie 2014

Serviciul juridic

Tel.: 27911

e-mail: serviciul_juridic@mail.ru

Cu privire la transmiterea în comodat a imobilului

Serviciul juridic

Tel.: 27911

e-mail: serviciul_juridic@mail.ru

Cu privire la transmiterea în comodat a imobilului

Serviciul juridic

Tel.: 27911

e-mail: serviciul_juridic@mail.ru

Cu privire la casarea bunurilor uzate

Nicula Sergiu, vicepreşedinte al raionului

Tel: 237 23625

e-mail: nicula.sergiu@gmail.com

 

 

 

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 33
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 25
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 29
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 32
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 14
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 13
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 16
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 19
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 12
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 19.05.2022   
Accesări: 196

1 - 20 din 504

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1197772   Total ieri: 377   Total azi: 245