Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 261 din 18 iunie  2020                                                      

                                                                                                       Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

     

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 52  din  17  iunie  2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de  23 iunie  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la alegerea vicepreședintelui raionului

          Raportor: Tamaciuc Pavel, președinte al raionului

2. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea  concursului pentru numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de   sănătate

                 Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

        4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2019 

                 Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 5. Cu privire la Raportul privind modul de aplicare corectă și unitară a legilor și a altor acte normative care reglementează  acordarea ajutorului social și ajutorului pentru  perioada  recea a anului de către Direcția asistență

     socială și protecție a familiei

          Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

   6. Cu privire la implementarea proiectului „Planificarea  comunitară a serviciilor sociale  prin dialog public“ în  raionul Strășeni

          Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției asistență socială și protecție a    familiei

7.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

8.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

9. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

10. Cu privire la transmiterea costurilor investiționale formate în urma achizițiilor de servicii, lucrărilor de  construcții, reconstrucții din contul mijloacelor bugetului raional

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanțe

11.  Cu privire la  defrișarea  arborilor

    Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

12. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Ceaglei Olga, director interimar al Instituției Medico-Sanitare  Publice

            Spitalul raional Strășeni.

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md  și  expediate prin poșta electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  19.06.2020, ora 11.00, sala de ședințe  CR         Comisia menținerea ordinii publice și drept

 

  19.06.2020, ora 13.00, sala de ședințe CR          Comisia economie, agricultură, industrie și                                                                                                              infrastructură

 

  19.06.2020, ora 14.00, sala de ședințe CR          Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport

 

  19.06.2020, ora 15.00, sala de ședințe CR          Comisia protecție socială, medicină

 

  19.06.2020, ora 16.00, sala de ședințe CR          Comisia buget și finanțe

 

Cu respect,Vă mulţumim  pentru participare.

 

Secretar al  Consiliului raional,                                                                                                        Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 35 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 815328   Total ieri: 462   Total azi: 321