Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 675  din 11 decembrie  2020                                                  

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

                                                                              Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 93  din  11 decembrie  2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de 18 decembrie  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la alocarea și  redistribuirea mijloacelor financiare din Bugetul raional

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe  

 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

     Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe    

 3. Cu privire la  transmiterea costurilor investiționale formate în urma achiziționării  de servicii,  lucrărilor de

     construcții, reconstrucții din contul mijloacelor  bugetului raional 

     Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

4. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional 

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

5. Cu privire la casarea bunurilor uzate

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

6. Cu privire la  transmiterea unui bun

          Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

7. Cu privire la racordarea Bisericii ”Sfinții Apostoli Petru și Pavel”  din s. Negrești la  gazoductul de presiune medie

    Negrești-Ghelăuza-Saca

          Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici   investiționale

8. Cu privire la modificarea Deciziei  Consiliului raional nr. 1/5 din 31 martie  2015

         Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

9. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni  și Asociația  Obștească CCF

    Moldova – Copil, Comunitate, Familie

          Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

10. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și  Asociația   Obștească

      ”DOCTOR PLUS”

          Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

11. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi

      Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

12. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanţa de judecată

     Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

13. Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2019

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe 

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md

  și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

14.12.2020, ora 15.00, sala de ședințe  CR       Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

15.12.2020, ora 14.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

15.12.2020, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

16.12.2020, ora 14.00, sala de ședințe CR        Comisia economie, agricultură, industrie și  infrastructură

16.12.2020, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Cu respect,Vă mulţumim  pentru participare.

Secretar al  Consiliului raional,     

Nina  RUSU     

 

 

Documente ataşate
pdf, 37 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 907656   Total ieri: 210   Total azi: 166