Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

  Nr. 307  din 30 martie  2021                                                  

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 24  din  29 martie 2021, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de 2 aprilie 2021, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

    1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul  raional

             Raportor: Delimarschi Raisa, contabil-șef al Direcției finanțe

    2. Cu privire la transmiterea bunurilor

             Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

    3. Cu privire la modificarea și completarea Anexei Deciziei Consiliului raional nr. 1/21 din 15 februarie 2019

              Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

     4. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/23 din 8 septembrie 2020

              Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

     5. Cu privire la eliberarea din funcție

              Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md

  și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

31.03.2021, ora 12.00, sala de ședințe CR        Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

31.03.2021, ora 13.00, sala de ședințe  CR       Comisia protecție socială, medicină

31.03.2021, ora 14.00, sala de ședințe CR        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

31.03.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

31.03.2021, ora 16.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,  Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 615 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 933907   Total ieri: 379   Total azi: 217