Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 762  din  6  decembrie   2023

                                                                          

  Dlui(dnei)______________________ 

 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată domnule/doamnă consilier/consilieră

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că, prin Dispoziţia  preşedintelui raionului nr. 83 din 5 decembrie 2023, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară  pentru data  de  12  decembrie  2023, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la constituirea fracțiunilor, alianțelor, blocurilor 

       Raportori: Președinții fracțiunilor

2. Cu privire la constituirea comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Strășeni

            Raportor: Președintele ședinței, consilier raional                

3. Cu privire la alegerea președintelui raionului 

            Raportor: Președintele ședinței, consilier raional 

 

Timpul pentru informații, întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 (Proiectele de decizii sunt publicate pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul Transparența decizională, secțiunea  Proiecte de decizii   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

   Vă mulţumim pentru participare.

Cu respect,

Secretara interimară a Consiliului raional,  Nina  RUSU

 

 

 

Documente ataşate
pdf, 527 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1557285   Total ieri: 968   Total azi: 750