Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 957  din  8 noiembrie  2022

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier/consilieră,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 87  din  7 noiembrie  2022, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară  pentru data  de 18 noiembrie  2022, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.   Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/1 din 23 septembrie 2022

          Raportor: Gumeniuc Ion, consilier raional

2. Cu privire  la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2023, în prima lectură

     Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

3. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2022

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

7. Cu privire la casarea bunurilor uzate

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

8. Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților

          Raportor: Tudorica Serghei, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

9. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus  şi serviciul civil în februarie – iulie  2023

         Raportor: Tudorica Serghei, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

10. Cu privire la aprobarea Listei elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar  și extrașcolar din raion, cărora li se acordă  Bursa Consiliului  raional pentru susținerea elevilor  dotați, pentru anul de studii 2022-2023

           Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

 11.  Cu privire la aprobarea Listei studenţilor  din instituţiile de învăţământ  superior, colegii, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de tip  liceal din   raion, cărora li  se acordă Bursa specială a  Consiliului raional   pentru anul  de studii 2022-2023

             Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției  generale educație

12. Cu privire la acordarea suportului social din bugetul raional tinerilor specialiști

           Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției  generale educație  

13. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

           Raportori: Jardan Viorel, președinte al raionului

                            Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

14. Cu privire la transmiterea bunurilor

           Raportor: Gobja Veronica, şefă, contabilă-şefă în Serviciul financiar-administrativ, Aparatul                                                preşedintelui raionului

15. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

16. Cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile prestate de Instituția Publică Complexul Sportiv Raional Strășeni

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

17. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

18. Cu privire la transmiterea în comodat a unor încăperi

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

19. Cu privire la prelungirea contractului de comodat

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

20. Cu privire la prelungirea contractului de comodat

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

21. Cu privire prelungirea  contractului de locațiune

                Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

22. Cu privire prelungirea  contractului de locațiune

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

23. Cu privire la transmiterea  în locaţiune, prin licitaţie

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

24. Cu privire la transmiterea  în locaţiune, prin licitaţie

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

25. Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a unor instituţii medico-sanitare publice

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

26. Cu privire la Programul de acordare a concediilor de odihnă anuale

          Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic

27. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul III, 2022

          Raportor: Rusu Nina, secretară interimară a Consiliului raional

28. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2023

           Raportor: Rusu Nina, secretară interimară a Consiliului raional

29. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/9 din 18 iunie 2021

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șefă a Direcției generale asistență socială

30. Cu privire la reorganizarea Instituției Publice Liceul Teoretic Romănești

            Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

31. Cu privire la   trecerea unor  instituţii de învăţământ gimnazial la autonomie financiară         

            Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

32. Cu privire la instituirea Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

 

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

14.11.2022, ora 13.00, bir. 111        Comisia economie, agricultură, industrie și  infrastructură                                               

14.11.2022, ora 15.00, bir. 111        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

15.11.2022, ora 11.00, bir. 111        Comisia protecție socială, medicină

15.11.2022, ora 13.00, bir. 111        Comisia menținerea ordinii publice și drept

15.11.2022, ora 15.00, bir. 111        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretara interimară a  Consiliului raional,                                                 Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 1 MB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1267176   Total ieri: 429   Total azi: 35