Prima pagină  »  Raionul Strășeni  »  Pașaportul raionului
Pașaportul raionului

 

 

 

 

 

 

                 

      Drapelul raionului                                                                                                     Stema raionului                                    

   

        Conform datelor de arhivă, localitatea Străşeni a fost menţionată  documentar pentru prima dată ca sat la 20 martie 1545, cînd Alexandru  Voievod, Domnul Moldovei, confirmă mănăstirii Pobrata o jumătate de  moşie, pe care călugării o aveau în dar. În secolul 18 găsim „Străşeani de  pe Bîc” în proprietatea mănăstirii „Sfînta Vineri” din Iaşi. Străşeni este un  toponim de origine polisemantică, denumirea poate proveni de la cuvîntul  „straşnic”: pe timpurile Marelui Ştefan s-au dat în aceste locuri bătălii  straşnice şi ecoul acestor evenimente se materializează în denumirea unui cătun de codru. Altă variantă: haiducii, aceşti voinici de pădure, băgau groaza în boierii, care circulau pe drumurile spre Chişinău, deci locurile erau straşnice. O altă tratare a toponimului ar fi cea legată de ocupaţiile tradiţionale ale băştinaşilor. În părţile Străşenilor erau meşteri lemnari, care tocmeau nişte streşini de minune.                    Denumirea raionului Străşeni provine de la oraşul-reşedinţă Străşeni, care se află la 23 km de Chişinău, pe un teren cu relief deluros, împădurit. Raionul Străşeni este situat în partea de centru a Republicii Moldova. Este constituit în noiembrie 1940. Relieful e deluros accidentat, înclinat de la nord-vest spre sud-est secţionat de văi şi rîuleţe. Predomină solurile de cernoziom şi cenuşii de pădure. Pe teritoriul raionului curg: rîul Bîc (155 km), pe cursul căruia se află lacul de acumulare Ghidighici, Ichel (98 km), Işnovăţ (59 km).

    Pe teritoriul raionului, nu departe de satul Scoreni, se află stejarul lui Ştefan cel Mare (500 ani), Rezervaţia naturală „Codru”, fondată în 1971, pe baza masivului silvicol Căpriana - Lozova. De o frumuseţe rară este şi landşaftul natural Ţigăneşti, în care armonios se înscrie mănăstirea „Ţigăneşti”. 
     Săpături arheologice au fost efectuate în localităţile Străşeni, Codreanca, Cojuşna, Lozova, Pănăşeşti, Recea, Scoreni, Vorniceni etc. Putem conchide că omul a populat aceste meleaguri încă din epoca preistorică. Despre aceasta ne vorbesc numeroasele aşezări, tumule, staţiuni. Au fost descoperite chiar şi cetăţui, ce se referă la perioada geto-dacică. Cu certitudine, putem afirma că raionul a fost populat încă din neolitic.
     Cel mai fermecător itinerar turistic, care într-o oarecare măsură defineşte zona de centru a republicii din punct de vedere ecleziastic este complexul monastic „Mănăstirea Căpriana”, fondat în sec. 15. Muzeul „A. Puşchin” din s. Dolna de asemenea este o atracţie turistică deosebită. Conacele familiilor Russo, Zamfirache-Ralli, Gr. Ivănuş, vila familiei Romanov prezintă şi ele o atracţie turistică. Clădirea staţiei feroviare din or. Bucovăţ este un monument laic, ce reflectă tendinţele arhitectonice din prima jumătate a secolului 20. În satul Dolna funcţionează muzeul lui A. Puşchin, s. Recea – muzeul etnografic, com. Lozova – muzeul satului. Hramul casei este una dintre cele mai venerate tradiţii ale locului. Sunt bine cunoscute ospitalitatea şi bunătatea, venite chiar din inimă, ale băştinaşilor. De sărbătorile religioase cele mai importante, în satele raionului este organizat „Jocul”, care-i reuneşte la propriu pe toţi membrii unei comunităţi, prilej ca gospodarii să mai schimbe între ei cîte o vorbă, să-şi împărtăşească impresiile despre an, roadă, timp. Urăturile şi uratul de Sfîntul Vasile au devenit deja celebre.
     În satul Ţigăneşti gospodarii din cele mai străvechi timpuri se ocupă de producerea vaselor, oalelor, obiectelor din ceramică.    
     În Scoreni o îndeletnicire tradiţională este confecţionarea butoaielor, altfel spus dogăritul. Şi pretutindeni în raion majoritatea băştinaşilor cultivă viţa de vie, din care se naşte acel nectar, care ne-a dus vestea peste mări şi ţări.
     Devizele ce am putea să le atribuim localnicilor sunt: viaţa e scurtă iar datinile strămoşeşti sunt eterne; prin fapte nobile, iertare şi credinţă se va înveşnici omul.

      
 
REFERINŢE: Enciclopedia Sovietică Moldovenească, Chişinău, 1976
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, Chişinău, 1993
Străşeni. Ghid, Chişinău, 1982
Olga Chiriac. Străşeni - 460 ani, Chişinău, 2005
Varticean Ion, Memoriu din istoria orăşelului Străşeni, 1972
Viaţa Satului, 10 august 1996
Străşeneanca, 20 mai 2005
Munca Paşnică, 4 noiembrie 1989
Est Curier, 6 octombrie 2000
 
 

                                        Raionul Străşeni

 

 

Poziţia geografică

Raionul Străşeni este situat în partea de centru a republicii, aşezat la 23 km de capitala ţării, or. Chişinău.

 

Suprafaţa totală

729 km2

 

Populaţia

Populaţia raionului Străşeni constituie 92,4 mii locuitori, dintre care:

-         populaţia urbană – 22,2 mii

-         populaţia rurală  –  70,2 mii

 

Structura administrativ-teritorială

Raionul Străşeni are în total 39 de localităţi, inclusiv oraşele Străşeni şi Bucovăţ şi 37 de sate. În structura teritorial - administrativă sunt 27 primării.

 

Economia

    În raion sunt înregistraţi în total 980 agenţi economici.

Ponderea terenurilor agricole constituie 31388,72 ha din suprafeţele totale de teren.

Pămîntul arabil ocupă 15322,89 ha din suprafaţa totală a terenurilor agricole,

-         plantaţiile de livezi – 2795,32 ha

-         plantaţiile de vii – 6504,36 ha

 

   Ramurile principale ale economiei raionului sunt agricultura şi industria prelucrătoare. Condiţiile climaterice şi de sol favorizează creşterea cerealelor, porumbului, florii-soarelui, strugurilor, legumelor, fructelor şi altor culturi.

      Dintre resursele minerale în raion se găseşte: piatră brută, pietriş şi prundiş la cariera din Micăuţi şi nisip pentru construcţie.

       Solul în majoritate este de tip cernoziom cu fertilitate înaltă. Pe teritoriul raionului avem apă potabilă în bazinul de la Micăuţi la o adâncime de 200 m.

      Serviciile de comunicaţie sunt prestate în raionul Străşeni de două întreprinderi  „Moldtelecom" şi „Poşta Moldovei".

      În teritoriu activează 12 fabrici de procesare a strugurilor, o fabrică avicolă la Bucovăţ. Industria raionului e reprezentată de 17 întreprinderi. Cele mai mari uzine: SA „Maşrut", SA „CAAN" (utilizează în jur de 25% din potenţial, care este dat în arendă agenţilor economici mai mici), Uzina experimental-mecanică (inclusă în Programul naţional de privatizare).

 

Transportul şi comunicaţiile.

    Toate localităţile au rute regulate către centrul raional şi capitală. Teritoriul raionului este traversat de calea ferată, mijloc de comunicaţie utilizat pe larg la transportarea mărfurilor de către întreprinderile raionului şi mai cu seamă a or. Străşeni. Raionul este traversat de drumul naţional Chişinău - Ungheni.

 

Educaţie

   În raionul Străşeni activează 30 instituţii de învăţământ preuniversitar, inclusiv:

- gimnazii - 17

- licee - 11

- un centru de creație al copiilor

- o școală sportivă

 

Sănătate

   În raionul Străşeni sunt:

-         un spital cu fondul general de 182 paturi, cu 55 de medici și 120 asistenți medicali

-         un Centru Stomatologic raional

-         10 instituţii medico-sanitare publice centre de sănătate autonome

-         18 oficii ale medicilor de familie

-         9 oficii de sănătate

            -         45 medici de familie

           -         132 asistenţi medicali

 

Cultură

   În raionul Străşeni funcţionează 74 instituţii de cultură, dintre care:

-         case de cultură- 34

-         şcoli de artă - 2

-         muzee - 3

-         biblioteci publice - 35

        

       

28 februarie 2017

 

 

 

 


Prima pagină  »  Raionul Strășeni  »  Pașaportul raionului

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 352539   Total ieri: 520   Total azi: 49