Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
Consultarea proiectelor de decizii propuse pentru şedinţa ordinară din 27 noiembrie 2015
Publicat: 16.11.2015   

  Anunţ

privind demararea consultărilor publice pe marginea proiectelor de decizii ale Consiliului raional Străşeni propuse pentru examinare în şedinţa ordinară din 27 noiembrie 2015

 

           În contextul legislaţiei  privind transparenţa procesului decizional, Preşedintele raionului demarează procesul de consultări publice ale proiectelor de decizii ale Consiliului raional propuse pentru examinarea în ședinţa ordinară din 27 noiembrie 2015.

         Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot consulta proiectele de decizii şi materialele aferente acestora pe pagina web www.crstraseni.md, opţiunea „Transparenţa decizională – Proiecte de decizii” şi la conducătorul subdiviziunii Consiliului raional responsabil de elaborarea proiectului începînd cu data publicării anunţului.

        Toate recomandările (orice sugestie, propunere sau opinie cu caracter consultativ) exprimate verbal sau în scris de cetăţeni, de asociaţiile constituite în corespundere cu legea, de alte părţi interesate pe marginea proiectelor de decizii pot fi prezentate  persoanelor responsabile de elaborare, în zilele lucrătoare, nu mai tîrziu de 26 noiembrie 2015. 

 

Denumirea proiectelor de decizii inițiate

Responsabilii de recepționarea propunerilor asupra proiectelor de decizii

Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2015

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la rectificarea bugetului raional

 

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe

Tel.: 237 22467

e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la asigurarea școlarizării și alimentației copiilor în instituțiile de învățămînt din raion

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educației incluzive în raionul Strășeni pentru anii 2015 - 2020

 

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Cu privire la lichidarea Școlii - internat pentru copii cu deficiențe mintale

 

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

Tel.: 237 22748

e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2015 - 2016

Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

Tel.: 237 22750

e-mail:  budunicolae18@gmail.com

Cu privire la aprobarea Programului raional de combatere și profilaxie a rabiei pentru anii 2015 - 2020

Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

Tel.: 237 22750

e-mail:  budunicolae18@gmail.com

Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a raionului Strășeni

Borş Valeriu, şef al Serviciului relaţii funciare şi cadastru

Tel: 0237 22838

Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale, pe timp de iarnă, în anul 2016

Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Tel.: 237 27908

e-mail: rodi4k@rambler.ru

 

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 33
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 25
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 29
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 33
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 14
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 13
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 16
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 19
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 12
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 16
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 12
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 19.05.2022   
Accesări: 196

1 - 20 din 504

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1197799   Total ieri: 377   Total azi: 272