Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
Consultare publică - Proiectul bugetului raional pe anul 2016
Publicat: 02.11.2015   

Notă informativă

la proiectul bugetului raional pe anul 2016 în prima lectură

     Proiectul bugetului pe anul 2016 este elaborat conform, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii finanţelor publice şi responsabilităţile bugetar fiscale nr. 181 din 24 iulie 2014 şi altor acte legislative ce reglementează aspectele bugetar - fiscale.

      La elaborarea proiectului s-a ţinut cont de resursele disponibile ale raionului. Proiectul bugetului raionului pe anul 2016 a fost elaborat conform noului sistem de formare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în baza Legii nr. 267 din 01 noiembrie 2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care au fost operate modificări şi completări la Legea nr. 397 din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi Codul fiscal nr. 1163 - XII din 24 aprilie 1997. Sistemul nou de formare a bugetelor UAT diferă de sistemul existent prin următoarele: 

 - Sistemul de transferuri cu destinaţie generală (de echilibrare bugetară) către bugetele UAT este bazat pe venituri şi nu pe costuri medii normative de cheltuieli pe cap de locuitor; 

  - Normativele de defalcare de la impozite sunt stabilite prin lege pe tipuri de bugete;

  - Transferurile cu destinaţie generală vor fi alocate direct pe bază de formulă distinctă pentru UAT de nivelul întîi şi pentru cele de nivelul al doilea.

    Prin urmare, reieşind din potenţialul economic al raionului, pe anul 2016 se preconizează venituri proprii în sumă de 18200,0 mii lei, inclusiv mijloace speciale 1115,0 mii lei. Baza fiscală a bugetului raionului pe anul 2016 a fost estimată reieşind din dinamica încasării veniturilor în anii precedenţi, corelată cu parametrii macroeconomici principali ai dezvoltării economiei naţionale. Potrivit prevederilor proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 se prevede aprobarea de către Parlament pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale atît de nivelul întîi cît şi de nivelul al doilea a defalcărilor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice după cum urmează:

- pentru sate, comune – 75%;

- pentru oraşe reşedinţă – 20%;

- pentru bugetele raionale – 25%.

     Urmează de menţionat că începînd cu anul 2015 impozitul pe venitul persoanelor juridice se varsă 100% în Bugetul de stat. De la taxa pentru folosirea drumurilor, percepută de la posesorii mijloacelor de transport înmatriculate în Republica Moldova, defalcarea în bugetul raional va constitui 50%. Astfel, aportul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale la formarea bugetului raionului este divers. În baza celor menţionate a fost estimată baza fiscală a fiecărei unităţi administrativ -t eritoriale de care s-a ţinut cont la stabilirea transferurilor ce urmează a fi alocate din contul Bugetului de stat.

    Conform Proiectului Legii bugetului de Stat, bugetul raional urmează a fi suplimentat la partea de venituri cu transferuri în mărime de 142294,2 mii lei, ceea ce constituie 89 la sută din volumul cheltuielilor preconizate pe anul 2016. Estimările bugetului raionului la cheltuieli pe anul 2016 au fost efectuate în conformitate cu obiectivele strategice ale politicii bugetare ale Guvernului. Cheltuielile globale ale bugetului raional pe anul 2016 se estimează în sumă de 160494,2 mii lei, cu circa 9500,0 mii lei sau 6 la sută mai mult faţă de cheltuielile pe anul 2014.Creşterea este condiţionată de majorarea salariilor angajaţilor din sistemul bugetar începînd cu 1 aprilie 2016.

     În scopul prelungirii implementării noii metodologii de finanţare în modul stabilit de Guvern pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, în vederea sporirii eficienţei şi autonomiei financiare a acestora şi în temeiul art. 9 din Legea nr. 435 -XVI din 26 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă şi în anul 2016 se prevede finanţarea în baza de cost standard per elev, cu utilizarea coeficienţilor de ajustare. Ponderea majoră în cheltuielile bugetului îi revine învăţămîntului – 70% şi suma constituie 117701,6 mii lei. Descifrarea veniturilor şi cheltuielilor incluse în proiect detaliat vor fi prezentate în lectura a două.

 

Vera Manoli, Şef al Direcţiei finanţe



Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 33
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 25
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 29
Publicat: 08.08.2022   
Accesări: 32
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 14
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 13
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 16
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 19
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 17
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 15
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 12
Publicat: 05.08.2022   
Accesări: 11
Publicat: 19.05.2022   
Accesări: 196

1 - 20 din 504

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1197771   Total ieri: 377   Total azi: 244