Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

  Nr. 391  din 7 mai  2021                                                  

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 29  din  6 mai  2021, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de 12 mai 2021, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate în  noul  an de  studii  2021-2022

           Raportor: Ampava Ion, şef adjunct al Direcţiei generale educație și cultură

  2. Cu privire la acordul transmiterii în comodat a unor bunuri

           Raportor: Ampava Ion, şef adjunct al Direcţiei generale educație și cultură

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

          Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

6. Cu privire la casarea bunurilor uzate

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

7. Cu privire la casarea bunurilor uzate

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

8. Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripţie  de nivelul doi

         Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

9. Cu privire la restabilirea în funcție

    Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md  și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

11.05.2021, ora 12.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

11.05.2021, ora 13.00, sala de ședințe  CR       Comisia economie, agricultură, industrie și

                                                                             infrastructură

11.05.2021, ora 14.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

11.05.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

11.05.2021, ora 16.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                                 Nina  RUSU

 

 

Documente ataşate
pdf, 634 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 942355   Total ieri: 411   Total azi: 310