Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

 Nr. 435 din 8 iunie  2021                                                  

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 35  din  7 iunie  2021, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  pentru data de 18 iunie 2021, cu începere de la ora 10.00, în incinta Casei Raionale de Cultură, (sala mare etajul 1), mun. Străşeni, str. Ștefan cel Mare 70, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la aprobarea  Strategiei de dezvoltare integrată a  raionului Străşeni  pentru anii 2021-2025

          Raportor: Croitor Vladislav, vicepreședinte al raionului

2. Cu privire  la implementarea proiectului pilot de organizare a alimentaţiei  copiilor  și elevilor în  instituţiile de învăţământ general din raionul Străşeni

           Raportori: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

                               Ampava Ion, şef adjunct al Direcţiei generale educație și  cultură

3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

         Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

          Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

6. Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, termen redus şi   serviciul civil în  august 2021 - ianuarie 2022

          Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

7. Cu privire la modificarea  unor decizii ale  Consiliului raional

         Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

8. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de   calitate

         Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social  ”Asistență personală” și a Standardelor minime de calitate

         Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

10. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea  Serviciului social ”Plasament familial pentru adulți” și a Standardelor  minime de   calitate   

        Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială                                          

  11. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului de asistență  parentală profesionistă și a Standardelor minime de  calitate

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social ,,Casă de copii de tip familial” și a Standardelor minime de calitate

          Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență socială       

13. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Fundația CRED- Centrul Româno-Elvețian pentru Dezvoltarea Sistemului de   Sănătate privind implementarea fazei II a Proiectului Viață Sănătoasă: Reducerea  poverii bolilor netransmisibile 

            Raportor: Cobzac Cleopatra, șef al Direcției generale asistență social

14. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a   Bibliotecii Publice Raionale

      ”Mihail Sadoveanu”

       Raportor: Pădure Nadejda, director al Bibliotecii Publice Raionale ”Mihail  Sadoveanu”

15. Cu privire la transmiterea bunurilor

      Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

16. Cu privire la casarea bunurilor uzate

      Raportor: Ampava Ion, şef adjunct al Direcţiei generale educație și  cultură

17. Cu privire la transmiterea bunurilor

      Raportor: Ampava Ion, şef adjunct al Direcţiei generale educație și  cultură

18. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

19. Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor   medicale  în care Consiliul

      raional exercită funcția de fondator 

            Raportor: Malic Ion, specialist principal al Serviciului juridic

 20. Cu privire la stabilirea salariului conducătorului Întreprinderii   Municipale Centrul   Stomatologic Raional Strășeni

       Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

 21. Cu privire  la transmiterea în comodat a unei încăperi

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

22.  Cu privire la modificarea  unor decizii ale  Consiliului raional

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

23. Cu privire la transmiterea masei lemnoase

           Raportor:  Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură

24. Cu privire la transmiterea masei lemnoase

           Raportor:  Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură

25.  Cu privire la luarea în evidență contabilă a gazoductului Centrului de odihnă și  agrement pentru copiii și tineret ”Divertis”

             Raportor:  Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură

26. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea persoanelor juridice  și  fizice la rețelele de gaze naturale, proprietate publică a raionului Strășeni

            Raportor:  Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură

 27. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean  Vaslui,  România, pentru susținerea proiectului ,,Construcția cazangeriei și rețelei de  alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional  Strășeni” și  garantarea contribuției de către Consiliul raional Strășeni

              Raportor:  Sîrbu Nicolae, șef al Secției construcții, urbanism și infrastructură

28. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Raionul Străşeni din  Republica Moldova și  Județul  Harghita din România

              Raportor: Tamaciuc Pavel, președinte al raionului

29. Cu privire la casarea bunului uzat

            Raportor: Bahnaru Victor, șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni

30. Cu privire la numirea în funcție publică de conducere prin concurs

            Raportor: Malic Ion,  specialist principal al  Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

14.06.2021, ora 13.00, sala de ședințe  CR       Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

14.06.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

15.06.2021, ora 13.00, sala de ședințe CR        Comisia protecție socială, medicină

15.06.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia menținerea ordinii publice și drept

16.06.2021, ora 15.00, sala de ședințe CR        Comisia buget și finanțe

 

 

 

Documente ataşate
pdf, 79 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 975347   Total ieri: 386   Total azi: 137