Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 187 din 19 martie 2024

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată domnule/doamnă consilier/consilieră

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 28  din 19 martie 2024, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară pentru data  de 29martie 2024, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

 1.  Cu privire la situația criminogenă în raionul Strășeni

Raportor: Mihail Constantin, șef al Inspectoratului de poliție Strășeni

 1. Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025
  Raportor: Sula Natalia, vicepreședintă a raionului
 2. Cu privire la realizarea Planului de acțiuni pentru anul 2023 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii 2021-2025
  Raportor: Sula Natalia, vicepreședintă a raionului
 3. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 4.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 5.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 6.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Bugetul raional
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 7. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 8. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 1/17 din 23 februarie 2024
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 9. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/16 din 30 septembrie 2022
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 10. Cu privire la casarea bunurilor uzate
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 11. Cu privire la casarea bunurilor uzate
  Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe
 12. Cu privire la transmiterea datoriilor
  Raportor. Gobja Veronica, șefă, contabilă-șefă a Serviciului financiar-administrativ, Aparatul președintelui raionului
 13. Cu privire la transmiterea unui mijloc de transport în comodat 
  Raportor. Gobja Veronica, șefă, contabilă-șefă a Serviciului financiar-administrativ, Aparatul președintelui raionului
 14. Cu privire  la organizarea odihnei elevilor în perioada estivală  2024
  Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație
 15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.7/13 din 13 decembrie 2023
  Raportor: Sîrbu Nicolae. șef al secției construcții și transport
 16. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae. șef al secției construcții și transport
 17. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae. șef al secției construcții și transport
 18. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae. șef al secției construcții și transport
 19. Cu privire la privatizare
  Raportor: Sîrbu Nicolae. șef al secției construcții și transport
 20. Cu privire la transmiterea unei încăperi în comodat
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 21. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat (tripartit) între Consiliul raional Strășeni, IMSP Spitalul Raional Strășeni și Ministerul Sănătății (în calitate de Fondator al IMSP Spitalul Raional Strășeni)
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 22. Cu privire la transmiterea unor spații în comodat
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 23. Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr.1/19 din 21 martie 2023
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 24. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească Clubul Sportiv ,,TROHIN TEAM”
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 25. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația Obștească ,,Baschet Club Strășeni”
  Raportor: specialistul principal în Serviciul juridic
 26. Cu privire la activitatea Casei Raionale de Cultură Strășeni pentru anul 2023
  Raportor : Maxim Bîrsan, director al Casei Raionale de Cultură Strășeni
 27. Cu privire la activitatea Bibliotecii Publice Raionale ,,Mihail Sadoveanu”  pentru anul 2023
  Raportor: Nadejda Pădure, directoare a Bibliotecii Publice Raionale ,,Mihail Sadoveanu”  
 28. Cu privire la activitatea I.P. Centrul Raional de Odihnă și Agrement pentru anul 2023
  Raportor: Cușnir Vitalie, director al Centrului Raional de Odihnă și Agrement
 29. Cu privire la activitatea I.P. Complexul Sportiv Raional Strășeni pentru anul 2023
  Raportor: Dragoș Barbos al Complexului Sportiv Raional Strășeni
 30. Cu privire la activitatea Școlii sportive pentru elevi Strășeni pentru anul 2023
  Raportor: Macari Nicolae al Școlii sportive pentru elevi Strășeni

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md la directoriul

   Transparența   decizională, secțiunea  Proiecte de decizii   și  expediate prin poșta  electronică pe care o

   dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

25.03.2024, ora 13.00, bir. 111        Comisia agricultură, mediu, cadastru și patrimoniu

25.03.2024, ora 14.30, bir. 111        Comisia ordine publică și drept

25.03.2024, ora 16.00, bir. 111        Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport și sănătate  

26.03.2024, ora 13.00, bir. 111        Comisia economie, buget și finanțe

26.03.2024, ora 14.30, bir. 111        Comisia construcții, infrastructură, investiții

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretară a  Consiliului raional,                                                   Cătălina ISPAS

 

Documente ataşate
pdf, 4 MB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1634929   Total ieri: 314   Total azi: 268