Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 1039   din  5  decembrie  2022

                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

 

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier/consilieră,

 

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 96  din  5 decembrie  2022, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară  pentru data  de 9 decembrie  2022, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional  (sala de şedinţe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire  la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2023, în prima lectură

          Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 2/7 din 20 mai  2022

         Raportor: Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

4. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  raional nr. 1/38 din 16 martie 2022 

          Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

5. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional  nr. 5/14 din 18  iunie 2021

         Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic                                                               

6. Cu privire la prelungirea  contractului de locațiune

          Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

7. Cu privire la prelungirea  contractului de locațiune

          Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

8. Cu privire  la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2023

          Raportori:  Jardan Viorel, președinte al raionului

                            Schirliu Valeria, şefă a Secţiei finanţe

9. Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

         Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

10.  Cu privire la modificarea Anexei nr. 5 la Decizia Consiliului raional  nr. 1/38 din 16 martie 2022

            Raportor: Caciuc Lucia, șefă a Direcției generale educație

11. Cu privire la aprobarea Programului de  reparație și întreţinere a drumurilor publice  locale de  interes  raional din raionul Strășeni în anul 2023

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al  Secției construcții și transport

12. Cu privire la lichidarea Centrului de odihnă și agrement  pentru copii și tineret ”Divertis”

            Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

13. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului  raional nr. 7/2 din 21 noiembrie 2019                                                                                                  

             Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

14. Cu privire la examinarea cererii prealabile

           Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

15. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTC-1375 din 30 noiembrie 2022

              Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

16. Cu privire la Notificarea Oficiului teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat nr. 1304/OTC-1376 din 30 noiembrie 2022

              Raportor: Malic Ion, şef al Serviciului juridic

 

Timpul pentru informații,  întrebări, declarații, interpelări este rezervat la finele ședinței după examinarea chestiunilor din ordinea de zi.

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional  

  www.crstraseni.md   și  expediate prin poșta  electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

6.12.2022, ora 13.00, bir. 111       Comisia protecție socială, medicină

6.12.2022, ora 14.00, bir. 111       Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

7.12.2022, ora 14.00, bir. 111       Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport   

7.12.2022, ora 15.00, bir. 111       Comisia menținerea ordinii publice și drept

7.12.2022, ora 16.00, bir. 111       Comisia buget și finanțe

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretara interimară a  Consiliului raional,                                                 Nina  RUSUPrima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1308963   Total ieri: 502   Total azi: 153