Informații utile
Compensaţia pentru serviciile de transport
Publicat: 05.02.2018   

      Compensaţia pentru serviciile de transport au fost aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27 decembrie 2016.

       Categoriile de beneficiari care au dreptul la compensaţie sînt:

    1) persoanele cu dizabilităţi severe;
    2) persoanele cu dizabilităţi accentuate;
    3) copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    4) persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;
    5) persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

      Compensaţia se stabileşte  pe baza cererii depuse la Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

       La cerere se anexează copiile următoarelor documente:

    1) buletinul de identitate sau certificatul de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);
    2) certificatul de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia;
    3) concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberată de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau structurile acestuia  (numai pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii).

     Compensaţia se ahită trimestrial, în lunile ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie, iar mărimea compensaţiei constituie:

    1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138 de lei
(cuantumul compensaţiei  include şi compensaţia pentru persoanele care însoţesc persoana cu dizabilităţi severe sau copilul cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);

    2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.

    3) Suplimentar la mărimile compensaţiei stabilite, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

     Plata compensaţiei se efectuează prin intermediul Î.S. “Poşta Moldovei”.

     Pierderea dreptului şi stoparea plăţii compensaţiei are loc în caz de:
    1) deces al beneficiarului;
    2) aflare la întreţinerea deplină a statului;
    3) expirare a termenului şi/sau neprezentare în termen a certificatului privind gradul de dizabilitate şi capacitate de muncă şi/sau a concluziei privind necesitatea deservirii cu transport, în cazul în care acestea sînt eliberate cu termen;
    4) utilizare a facilităţilor fiscale şi vamale la importul unui mijloc de transport, acordat cu titlu gratuit (donaţie), destinat pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (reutilat în modul corespunzător), conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Stoparea plăţii compensaţiei are loc, pe baza copiei certificatului de înmatriculare a mijlocului de transport (prezentat obligatoriu de către beneficiar în timp de 3 zile lucrătoare de la data înmatriculării), din trimestrul următor celui care a beneficiat de scutirea de drepturi de import al unui mijloc de transport, pînă la împlinirea termenului de 7 ani.

    De compensaţii pentru servicii de transport în raion beneficiază 5400 persoane.

 Alte Informații utile

Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 08.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1012891   Total ieri: 403   Total azi: 412