Informații utile
INFORMAȚIE cu privire la modul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități
Publicat: 08.02.2017   

I. Cadrul legal:

        Serviciul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare are menirea de a asigura cu bilete de reabilitare/recuperare persoanele în vîrstă şi cele cu dizabilităţi, în vederea recuperării sănătăţii acestora.      

        Serviciul respectiv activează conform Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 372 din 06.05.2010, cu modificările şi completările ulterioare.

        Serviciul se prestează prin intermediul centrului de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina şi Centrului republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea MSPS.

II. Categoriile de beneficiari și periodicitatea asigurării cu bilete

            Dreptul la asigurarea cu bilete se acordă odată la 3 ani de la data depunerii cererii cu actele constatatoare persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități care au atins vîrsta de 18 ani.

            Beneficiarii care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident, conform Trimiterii – extras (Formular nr.027/e) din Fișa medicală a bolnavului de staționar (Formular nr. 003/e-2012) sau Fișa medicală a bolnavului de ambulator (Formular nr.025/e), după caz, au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor și pensionarilor „Speranța” din or. Vadul lui Vodă, peste rînd, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Structura teritorială de asistență social.

III. Modul de adresare și evidență a beneficiarilor

            Dreptul la bilet se stabilește de structura teritorială de asistență socială de la locul de domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență depusă de către solicitant cu prezentarea următoarelor documente, după caz:

 1. actul de identitate în copie și în original;
 2. legitimația de pensionar în copie și în original;
 3. certificatul privind gradul de dizabilitate  eliberat de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă în copie și în original;
 4. adeverința pentru primirea biletului de tratament (Formular nr. 070/e);
 5. extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale sau copia de pe prima și ultima pagină care conțin înscrieri ale carnetului de muncă.

IV. Categoriile de înlesniri

 • Bilete gratuite se eliberează:
 1. persoanelor cu dizabilități severe, accentuate neangajate în cîmpul muncii;
 2. persoanelor în vîrstă beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocație socială de stat, neangajate în cîmpul muncii;
 • Bilete cu reducere de 70% din cost se eliberează:
 1. persoanelor  cu dizabilități severe, accentuate angajate în cîmpul muncii;
 2. persoanelor cu dizabilități medii neangajate în cîmpul muncii ;
 3. beneficiarului de tip ÎNSOȚITOR.
 • Bilete cu o reducere de 30% din cost se eliberează:
 1. persoanelor cu dizabilități medii angajate în cîmpul muncii;
 2. persoanelor în vîrstă beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii de dizabilitate sau de alocații sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfășoară activități de întreprinzător de diferite forme.

 

 Alte Informații utile

Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 08.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 997599   Total ieri: 540   Total azi: 338