Informații utile
Servicii de plasament pentru persoane vîrstnice
Publicat: 05.02.2018   

         Persoanele vîrstnice şi adulte din raion pot beneficia de serviciile Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte din com. Micleuşeni.

        Fondator al Centrului este Consiliul raional Străşeni. Centrul reprezintă o instituţie socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează un complex de servicii sociale, medicale primare şi îşi desfăşoară activitate în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte, aprobat prin Decizia Consiliului Raional nr. 3/9 din 25 august 2017.

       Centrul are o capacitate de 25 paturi.

      Beneficiari ai Centrului pot fi persoane vîrstnice şi adulte, preponderent solitare care din cauza unor circumstanţe de natură fizică sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere, asistare şi îngrijire.

      Beneficiarul se admite în Centrul în baza cererii depuse către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, a dosarului personal perfectat de solicitant în colaborare cu asistentul social comunitar, care ulterior este examinat în şedinţa Comisiei raionale pentru cazarea persoanelor în etate în instituţii sociale.

       Nu se admite plasarea  în Centru a persoanelor vîrstnice şi adulte cu boli psihice, a bolnavilor de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză, cu alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate.  

       Nu se admite plasarea  în Centru a persoanelor vîrstnice şi adulte care au întocmit  testament pe proprietăţile imobiliare sau au încheiat un contract de vînzare-cumpărare cu clauza de întreţinere pe viaţă.

     De serviciile sociale ale Centrului susţinute financiar din bugetul raional beneficiază  persoanele vîrstnice/adulte, solitare cu domiciliul în raionul Străşeni, care vor achita din pensie, conform legislaţiei în vigoare, contribuţia în mărime aprobată.

      Centrul prestează servicii sociale contra plată  persoanelor vîrstnice şi adulte, cetăţeni ai Republicii Moldova, inclusiv ai căror copiii, conform legislaţiei în vigoare, sunt obligaţi să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile şi străinilor specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, în baza unui contract încheiat cu  Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, prin care îşi asumă legal responsabilitatea de a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în cuantumul stabilit.

       Pe parcursul activităţii Centrului, din anul 2004 pînă în prezent de serviciile Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice şi adulte din com. Micleuşeni au beneficiat 78 persoane.

 Alte Informații utile

Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 08.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 997599   Total ieri: 540   Total azi: 338