Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Conferința anuală a pedagogilor
Publicat: 25.08.2014   


 

      La 25 august 2014, președintele raionului, dl Petru Voloșciuc, a participat la Conferința cadrelor didactice care s-a desfășurat sub genericul „Acces, relevanță, calitate în educație – competențe pentru prezent și viitor”, organizată anual pentru a face bilanțul anului precedent și stabilirea noilor obiective pentru noul an de învățămînt. 

      La forum au fost prezenți directorii instituțiilor de învățămînt preuniversitar, directorii adjuncți pentru instruire și educație, directorii instituțiilor preșcolare, pedagogi, tineri specialiști, președinții comitetelor sindicale, primari, consilieri raionali, conducătorii serviciilor desconcentrate, vicepreședinții raionului, conducătorii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional Strășeni. De asemenea la lucrările conferinței au participat dna Valentina Chicu, șefa  Direcției învățămînt preuniversitar al Ministerului educației, dna Nadejda Lavric, vicepreședintele Consiliului General al Sindicatelor Educației și Științei, dl Vasile Onica, consultant în cadrul Ministerului educației.

      Președintele raionului, a adresat un mesaj de salut participanților la conferință, subliniind că învățămîntul este ramura cea mai importantă, constituind temelia dezvoltării țării. Totodată, a mulțumit profesorilor pentru munca enormă depusă la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru noul an școlar. De asemenea, președintele raionului a exprimat sincere mulțumiri deputaților în Parlamentul Republicii Moldova, dlui Simion Grișciuc și dlui Veaceslav Ioniță, originari din raionul Strășeni, pentru contribuția adusă la dezvoltarea raionului pe toate planurile.

      În discursul său, dna Valentina Chicu, șefa Direcției învățămînt preuniversitar al Ministerului educației, a adresat felicitari tinerilor specialiști care au ales să devină profesori. După aceasta ea a menționat că astfel de conferințe trebuie să se transforme în platforme de dezbateri profesionale nu numai la nivel de raion, ci și pentru toată comunitatea academică. În continuare, a prezentat date concrete cu privire la modernizarea învățămîntului școlar și preșcolar în Republica Moldova. De asemenea au fost explicate schimbările care se vor produce odată cu intrarea în vigoare a Codului educației. Nu în ultimul rînd au fost supuse unei analize riguroase rezultatele examenelor de bacalaureat din anul curent.

      Șefa Direcției învățămînt a Consiliului raional Strășeni, dna Iulia Certan, a prezentat Raportul privind activitatea Direcției pentru anul precedent. Au fost identificate necesitățile care au stat la baza proiectării întregii activități a Direcției învățămînt. În continuare au fost stabilite rezervele și posibilitățile de optimizare a procesului educațional.

      Conferința cadrelor didactice a fost organizată la nivel de instituție și la nivel de raion. Astfel au fost organizate ateliere de dezbateri axate pe următoarele tematici: „Asigurarea condițiilor optime necesre privind accesul la educație a tuturor copiilor și eficientizarea procesului de învățămînt”, „Asigurarea unui nivel înalt de profesionalism pentru realizarea educației de calitate”, „Democratizarea procesului educațional și asigurarea unui mediu instituțional nonviolent”, „Sporirea calității serviciilor în educația timpurie”, „Formarea și promovarea culturilor incluzive în instituțiile de învățămînt”, „Rolul organizațiilor sindicale în susținerea dezvoltării învățămîntului național”. Din fiecare atelier a luat cuvîntul cîte un reprezentant care a relevat problemele identificate în timpul dezbaterilor.

      Dna Nadejda Lavric, vicepreședintele Consiliului General al Sindicatelor Educației și Științei, a vorbit despre necesitatea majorării salariilor pentru angajații din sfera învățămîntului. S-a menționat că acțiunile întreprinse de sindicatul de ramură a contribuit la promovarea dialogului social. Au fost explicate particularitățile acordării sporurilor la salariu pentru diferite categorii de angajați din învățămînt. În legătură cu preconizata intrare în vigoare a Codului educației, a fost lansată propunerea către cadrele didactice de a formula inițiative de perfecționare a actelor normative care reglementează domeniul învățămîntului.

      În finalul întrunirii, președintele raionului și oaspeții de onoare au răspuns la întrebările celor prezenți.

               

     Stati Natalia, Secţia administraţie publică

 

      


Accesări: 5182

Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 27.01.2023   
Publicat: 24.01.2023   
Publicat: 16.01.2023   
"CULTURA ESTE FOARTE IMPORTANTĂ PENTRU A PUTEA SIMȚI ESENȚA VIEȚII" Citeşte mai mult...
Publicat: 13.01.2023   
Publicat: 12.01.2023   
Publicat: 09.01.2023   
Publicat: 29.12.2022   
Publicat: 28.12.2022   
Publicat: 27.12.2022   
Publicat: 26.12.2022   
Publicat: 24.12.2022   
Publicat: 23.12.2022   
Festivalul raional de tradiții și obiceiuri de iarnă ,,Florile Dalbe” Citeşte mai mult...
Publicat: 20.12.2022   
Publicat: 19.12.2022   
Publicat: 18.12.2022   
Publicat: 15.12.2022   
Publicat: 14.12.2022   
Publicat: 13.12.2022   
Publicat: 12.12.2022   
Publicat: 12.12.2022   

1 - 20 din 1126

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1308112   Total ieri: 520   Total azi: 290