Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Concurs funcția specialist (în probleme juridice și resurse umane ) în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 06.04.2015   

A V I Z

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei   din subordinea  Consiliului raional Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante    specialist (probleme juridice  şi resurse umane).

 

 

Scopul  general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii direcţiei prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul şi asigurarea asistenţei juridice.

 

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea  respectării legislaţiei în activitatea Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
 2. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu.
 3. Elaborarea proiectelor de ordine, dispoziții decizii. 
 4. Implementarea procedurilor de ocupare a funcţiilor publice vacante,  şi integrare profesională a noilor angajaţi.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
 • studii superioare juridice, sau în domeniul administrației publice;
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 27 aprilie 2015, ora 17.00, pe adresa:or. Străşeni, str. M. Eminescu, 28,  biroul 105,  tel. 023728142.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante  specialist (în probleme juridice şi resurse umane).

 

 

Constituţia Republicii Moldova

 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
 • Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr. 16 –XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Codul muncii al Republicii Moldova
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

 Alte Funcții vacante

Publicat: 16.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 26.08.2021   
Publicat: 25.08.2021   
Publicat: 09.08.2021   
Publicat: 02.08.2021   
Publicat: 29.07.2021   
Publicat: 19.07.2021   
Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 07.07.2021   
Publicat: 05.07.2021   
Publicat: 01.07.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 28.06.2021   
Publicat: 21.06.2021   
Publicat: 18.06.2021   
Publicat: 16.06.2021   
Publicat: 09.06.2021   

1 - 20 din 304

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998157   Total ieri: 558   Total azi: 338