Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunţ (funcţie publică vacantă)
Publicat: 13.03.2015   

A V I Z

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.  - durată nedeterminată

 

Funcţie vacantă pentru concurs : Specialist superior (în elaborarea devizelor de cheltuieli în construcţii, reconstrucţii).

 

Scopul general al funcţiei:

 

Realizează politica de stat şi  raională în domeniul construcţiei, reconstrucţiei obectelor de menire social şi intreţinerii lor în limitele raionului.

 

Sarcinile de bază:

  1. Realizarea măsurărilor ce ţin de implementarea programelor anuale pentru desfăşurarea lucrărilor publice de interes local, după aprobarea acestora de către Consiliul raional.
  2. Acordarea asistenţei metodologice APL de nivel I şi elaborarea devizelor pentru construcţie, reconstrucţie a obiectelor de menire socială şi întreţinerii lor în limitele raionului.                                  
  3. Monitorizarea, controlul şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare a raionului în domeniul construcţiilor.
  4. Asigurarea eficientă a soluţionării problemelor din domeniul construcţiilor, efectuarea controlului devizelor de cheltuieli şi a lucrărilor finisate.
  5. Monitorizarea procesului investiţional, contribuirea la elaborarea programelor investiţionale privind atragerea investiţiilor locale şi străine pe teritoriul raionului.

 

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; re

·   neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·   lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·   neprivarea de dreptul de a ocupa funcîii publice;

Condiţii specifice -

  • studii superioare (licenţă) în domeniul agriculturii, economiei sau administraţiei publice;
  • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
  • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 24 martie 2015 ora 17.00, pe adresa: or.Străşeni, str. M. Eminescu, nr.28, în biroul 305.

Persoana de contact: tel.0-237-2-20-56

 

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de   specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

 

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrative;

-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrative-teritorială a Republicii Moldova;

-          Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduit a funcţionarului public;

-          Legea nr.16 - XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictual de interese;

-          Legea privind calitatea în construcţii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996, cu modificările şi comletările ulterioare;

-          Hotărîrea Guvernului nr.285 din 23 mai 1996 „Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;

-          Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”

-          Legea drumurilor nr. 509–XIII din 22 iunie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 16.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 26.08.2021   
Publicat: 25.08.2021   
Publicat: 09.08.2021   
Publicat: 02.08.2021   
Publicat: 29.07.2021   
Publicat: 19.07.2021   
Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 07.07.2021   
Publicat: 05.07.2021   
Publicat: 01.07.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 28.06.2021   
Publicat: 21.06.2021   
Publicat: 18.06.2021   
Publicat: 16.06.2021   
Publicat: 09.06.2021   

1 - 20 din 304

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998164   Total ieri: 558   Total azi: 345