Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Anunţ (funcţie publică vacantă)
Publicat: 13.03.2015   

A V I Z

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.  - durată nedeterminată

 

Funcţie vacantă pentru concurs : Specialist superior (în problemele planificării şi prognozării producţiei agricole).

 

Scopul general al funcţiei:

 

Promovează în teritoriu politicile agrare.

 

Sarcinile de bază:

  1. Elaborarea, în baza conjugării de piaţă, a factorilor de producţie agroalimentări.
  2. Monitorizarea, stării social-economice a agenţilor economici, care activează în domeniul producerii şi comercializării producţiei agroalimentare, a factorilor de producţie.
  3. Întocmirea sintezelor lunare, trimestriale şi anuale a rapoartelor, dărilor de seamă, notelor informative privind procesul de prelucrare şi distribuire a producţiei agroalimentare;
  4. Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice la procesele de producere, prelucrare, stocare, transportare şi distribuire a produselor agricole;
  5. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice agenţilor economicişi administraţiei publice locale de nivelul întîi în domeniul amplasării corecte a culturilor de cîmp şi legume, precum şi la prelucrarea şi infiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole;
  6. Monitorizarea şi evaluarea surselor de sprijin şi înlesniri acordate producătorilor agricoli.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; re

·   neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·   lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·   neprivarea de dreptul de a ocupa funcîii publice;

Condiţii specifice -

  • studii superioare (licenţă) în domeniul agriculturii, economiei sau administraţiei publice;
  • 1 an de experienţă profesională în domeniu;
  • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

 

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 24 martie 2015 ora 17.00, pe adresa: or.Străşeni, str. M. Eminescu, nr.28, în biroul 305.

Persoana de contact: tel.0-237-2-20-56

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de   specialist superior în cadrul Direcţiei agricultură, dezvoltare economică şi a teritoriului.

 

-         Constituţia Republicii Moldova;

-         Legea Codul Funciar nr.828 din 25 decembrie 2014

-         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-         Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-         Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Legea nr.1308 din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului;

-         Legea nr.198-XV din 15 mai 2003” Cu privire la arenda în agricultură;

-         Legea Republicii Moldova nr.1353-XIV din 03 noiembrie 2000”Privind gospodăriile ţărăneşti;

-         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 16.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 26.08.2021   
Publicat: 25.08.2021   
Publicat: 09.08.2021   
Publicat: 02.08.2021   
Publicat: 29.07.2021   
Publicat: 19.07.2021   
Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 07.07.2021   
Publicat: 05.07.2021   
Publicat: 01.07.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 28.06.2021   
Publicat: 21.06.2021   
Publicat: 18.06.2021   
Publicat: 16.06.2021   
Publicat: 09.06.2021   

1 - 20 din 304

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998155   Total ieri: 558   Total azi: 336