Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
AVIZ (funcție publică vacantă)
Publicat: 30.12.2014   

A V I Z

 

Aparatul preşedintelui raionului Străşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de specialist principal în Secţia administrație publică în cadrul Aparatului președintelui raionului.

 

 Scopul general al funcţiei:

Implementarea politicii de stat în domeniul administraţiei publice

  

Sarcinile de bază:

1. Elaborarea calendarului de lucru al Aparatului președintelui raionului.

2. Conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale de nivelul unu. 

3. Participarea la organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului raional.

  

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază –

                   ·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 

·   are capacitate deplină de exerciţiu; 

·   nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 

·   în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·   nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·   nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condiţii specifice -

§  studii superioare

§  un an de experiență profesională în domeniu

§  cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

                                                                                                                         

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 

a) formularul de participare;

 

b) copia buletinului de identitate;

 

c) copiile diplomelor de studii;

 

d) copia carnetului de muncă;  

 

f) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

 

 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 23 ianuarie 2015, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 305.

Persoana de contact: Malic Nina tel. 0-237-22056.

  

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de specialist principal al Secţiei administrație publică:

 

-         Constituţia Republicii Moldova

-         Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-         Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-         Legea nr. 764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;

-         Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-         Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-         Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-         Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 16.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 26.08.2021   
Publicat: 25.08.2021   
Publicat: 09.08.2021   
Publicat: 02.08.2021   
Publicat: 29.07.2021   
Publicat: 19.07.2021   
Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 07.07.2021   
Publicat: 05.07.2021   
Publicat: 01.07.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 28.06.2021   
Publicat: 21.06.2021   
Publicat: 18.06.2021   
Publicat: 16.06.2021   
Publicat: 09.06.2021   

1 - 20 din 304

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998138   Total ieri: 558   Total azi: 319