Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
AVIZ (funcție publică vacantă)
Publicat: 12.09.2014   

 

Consiliul raional Străşeni,

Direcţia asistență socială și protecție a familiei

 

      anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist.

      

       Scopul  general al funcţiei: Organizarea distribuirii ajutoarelor materiale din mijloacele Fondului Republican   

      şi ale fondului local de susţinere socială a populaţiei, conform prevederilor actelor normative din domeniu.

Sarcinile de bază:

 1. Organizarea realizării planului de activitate a Fondului Local, îndeplinirii hotărîrilor, ordinelor, indicaţiilor organelor ierarhic superioare în domeniul susţinerii sociale a populaţiei.
 2. Coordonarea activităţii fondului local de susţinere socială a populaţiei, cît priveşte examinarea şi soluţionarea petiţiilor remise la Fondul republican.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii moldoveneşti şi a limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice -

 • studii superioare în domeniul asistenţei sociale, juridice, administraţie publică sau alte domenii relevante;
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • Aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
 • Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul pentru concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar;

      e) certificatul medical, după caz. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

      Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 1 octombrie 2014 inclusiv, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, biroul 200. Persoana de contact: Croitor Victoria, tel. 28142..

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în problemele acordării ajutorului material persoanelor social-vulnerabile:

-        Constituţia Republicii Moldova;

-        Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-        Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-        Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-        Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-        Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.

      158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-        Legea nr. 547 din 25.12.2003 asistenţei sociale;

-        Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;

-        Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie;

-        Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni;

-        Legea nr. 827-XIV din 18.02.2000 Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a

      populaţiei.

-        Hotărîrea nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican și a fondurilor

      locale de susținere socială a populației.Alte Funcții vacante

Publicat: 16.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 26.08.2021   
Publicat: 25.08.2021   
Publicat: 09.08.2021   
Publicat: 02.08.2021   
Publicat: 29.07.2021   
Publicat: 19.07.2021   
Publicat: 12.07.2021   
Publicat: 07.07.2021   
Publicat: 05.07.2021   
Publicat: 01.07.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 30.06.2021   
Publicat: 28.06.2021   
Publicat: 21.06.2021   
Publicat: 18.06.2021   
Publicat: 16.06.2021   
Publicat: 09.06.2021   

1 - 20 din 304

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 998142   Total ieri: 558   Total azi: 323