Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 31.07.2019   

A N U N Ț

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist.

Scopul  general al funcţiei: Implementarea politicii de stat în domeniul protecției drepturilor copilului.           

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
 • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

 • 1 an de axperiență profesională în domeniu;
 • studii superioare;
 • abilităţi de utilizare a calculatorului;
 • aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
 • atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a)  formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar;

e) certificatul medical, după caz. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus până la data de 15 august 2019 ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni,  str. M. Eminescu, nr. 28, biroul 108. Tel. 023723207

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;
 • Codul Familiei al Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova.

 

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 22.02.2024   
Publicat: 22.02.2024   
Publicat: 21.02.2024   
Publicat: 07.02.2024   
Publicat: 07.02.2024   
Publicat: 30.01.2024   
Publicat: 30.01.2024   
Publicat: 15.01.2024   
Publicat: 11.01.2024   
Publicat: 11.01.2024   
Publicat: 10.01.2024   
Publicat: 02.01.2024   
Publicat: 29.12.2023   
Publicat: 21.12.2023   
Publicat: 11.12.2023   
Publicat: 11.12.2023   
Publicat: 06.12.2023   
Publicat: 04.12.2023   
Publicat: 28.11.2023   
Publicat: 28.11.2023   

1 - 20 din 513

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1611984   Total ieri: 663   Total azi: 649