Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional

Subdiviziunile Consiliului raional


 Statele de personal ale Aparatului preşedintelui raionului Denumirea  subdiviziunilor și funcțiilor
Numărul de unităţi
Total unități
Din ele funcții publice
Preşedinte al raionului
1
-
Vicepreşedinte al raionului
3
-
Secretar al Consiliului raional
1
1
Arhitect-șef
1
1
Auditor intern principal
1
1
Specialist principal
2
2
Specialist superior
1
1
Serviciul resurse umane
Specialist principal
1
1
Total serviciu
1
1
Contabil-șef
1
1
Specialist principal
1
1
Serviciu arhivă
 
Şef al  serviciului
1
1
Specialist superior
1
1
Total serviciu
2
2
 Serviciul managementul documentelor, protocol, audiență
Șef  serviciu
1
-
Specialist superior (audiență, protocol)
0,5
-
Tehnician superior (cameraman audio,video, fotografie)
1
-
Total serviciu
2,5
-
Serviciul transport și gospodărie
Șef serviciu
1
-
Inginer
1
-
Mecanic
0,5
-
Șofer (conducător auto)
15
-
Îngrijitoare încăperi de producție și de serviciu
5
-
Paznic
5
-
Operator telecomunicații
0,5
-
Curier
0,5
-
Electrician
0,5
-
Tîmplar
0,5
-
Grădinar
1
-
Total serviciu
30,5
-
Total Aparat
48
11
 Regulamentul de organizare și funcționare a Aparatului președintelui raionului  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului managementul documentelor, protocol, audiență Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului transport și gospodărie din carul Aparatului președintelui raionului  Statele de personal ale Direcţiei finanţe 


Denumirea funcţiilor
Numărul de unităţi 
Total unități
Din ele funcții publice
Șef direcţie
1
1
Contabil - șef
  1
1
Specialist principal
1
1
Serviciul elaborarea şi administrarea bugetului
Şef  serviciu
1
1
Specialist principal
4
4
Specialist superior
2
2
Total secţie
7
7
Total direcţie
10
10
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției finanțehttp://www.crstraseni.md/media/files/files/decizia_3_8_3269725.pdf Statele de personal ale Direcţiei economie și infrastructură 
 Denumirea funcțiilor
Numărul de unităţi 
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Şef direcţie
1
1
Contabil-șef
1
1
Specialist principal
5,5
5,5
Secția construcții și infrastructura drumurilor
Șef secție
1
1
Specialist principal
3
3
Total serviciu
4
4
Serviciul agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
2
2
Specialist superior
1
1
Total serviciu
4
4
Total direcţie
15,5
15,5
  Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției economie și infrastructură  Statele de personal ale Direcţiei generale educație și cultură 

  Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
 Numărul de unităţi 
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Şef direcţie generală
1
1
Specialist principal
1
-
Direcția politici educaționale și management
Șef adjunct direcție generală/Șef direcție în cadrul direcției generale
1
1
Specialist principal
6
6
Specialist superior
1
1
Total direcție
8
8
Serviciul management al resurselor umane
Specialist principal
1
1
Serviciul economico-financiar
 
 
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Total serviciu
2
2
Serviciul management al  curriculumului și formarea profesională
Şef serviciu
1
-
Specialist superior
2
-
Specialist
2
-
Total serviciu
5
-
Serviciul contabilitate
Șef serviciu/contabil-şef
1
-
Contabil principal
6
-
Contabil superior
3
-
Total serviciu
10
-
Secția cultură, turism, tineret și sport
Şef secţie                                                             
1
1
Specialist principal
4
4
Total secţie
5
5
Total direcție generală
33
17
 Servicii pe lîngă Direcția generală educație și cultură


Serviciul raional de asistență psihopedagogică
Șef serviciu
1
 
Pedagog educație preșcolară
1
-
Pedagog învățămînt primar și secundar general
1
-
Psiholog
2
-
Psihopedagog
1,5
-
Logoped
1
-
Îngrijitor  încăperi de producție și serviciu
0,5
-
Total serviciu
8
-
 Instituții subordonate Direcției generale educație și cultură
 Casa Raională de Cultură Strășeni
Director
1
-
Director artistic
1
-
Șef de gospodărie
1
-
Muzeograf
0,5
-
Regizor
1
-
Scenograf
0,5
-
Metodist creație populară
1
-
Metodist activitatea cu copii și tineri
1
-
Inginer (pentru exploatarea utilajelor tehnice și de sonorizare)
1
-
Tehnician (pentru exploatarea utilajelor tehnice și de sonorizare)
2
-
Conducător formația folclorică “Dumbrava verde” categoria IAcompaniator   categoria I
1 1
- -
Dirijor cor “Burebista”    categoria II
1
-
Dirijor cor “Polițistul”     categoria IIAcompaniator “Polițistul”    categoria II
11
-
Coreograf ansamblul de dans  “Baștina”  categoria IAcompaniator ansamblul de dans  “Baștina”                    categoria I
11
--
Coreograf ansamblul de dans  “Cununa”                          categoria IIAcompaniator ansamblul de dans  “Cununa”                   categoria II
0,50,5
--
Conducător ansamblul vocal  “Divertis”                          categoria IAcompaniator ansamblul vocal  “Divertis”                      categoria I
11
--
Ansamblul de muzică ușoară  “FLASH BLOOD”           categoria I
1
-
Teatrul popular „Bădița Vasile”
2
-
Șef cazangerie
1
-
Operatori gaze naturale
4
-
Electrician
0,5
-
Tehnic sanitar
0,5
-
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu
3
-
Paznic
3
-
Muncitor auxiliar
1
-
Total Casa Raională de Cultură
36
-
 

Centrul Raional de Tineret Strășeni
Director
        1
-
Specialist
        2
-
Total centru
        3
-
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției generale educație și cultură    Statele de personal ale Direcţiei generale asistență socială Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
Numărul de unităţi
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Şef direcţie generală
1
1
Șef adjunct direcție generală
1
1
Jurist
1
-
Secretar
1
-
Arhivar
0,5
-
Serviciul financiar-administrativ
 Șef serviciu/contabil-șef
1
1
Contabil principal
1
-
Contabil superior
1
-
Total serviciu
3
1
 Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități
Șef  serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Specialist superior
1
1
Specialist
1
1
Total serviciu
4
4
Serviciul protecția copilului și familiei
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Specialist
1
-
Total serviciu
3
2
Serviciul prestații sociale
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Total serviciu
2
2
Serviciul resurse umane
Șef serviciu
1
1
Specialist
1
-
Total serviciu
2
1
Total direcție generală
18,5
12
 


Servicii pe lîngă Direcția generală asistență socială
Serviciul asistență socială comunitară
Sef serviciu
1
 
Asistent social comunitar
32
-
Total serviciu
33
-
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
Şef  serviciu
1
-
Lucrător  social
30
-
Total serviciu
31
 
Serviciul ortopedic
 
 
Felcer- protezist
0,5
-
Total serviciu
0,5
-
Serviciul  social ”Asistenţă personală”
Şef   serviciu
1
-
Șef adjunct serviciu
3
-
Asistent personal
108
-
Total serviciu
112
-
Serviciul  asistenţă parentală profesionistă
Asistent social
1
-
Asistent parental profesionist
10
-
Total serviciu
11
-
Serviciul plasament familial pentru adulți
Asistent familial
2
-
Total serviciu
2
-
Case de copii de tip familial
Părinte educator
2
-
Total
2
-
Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte (com. Micleușeni)
Director
1
-
Casier
0,5
-
Intendent
1
-
Medic
0,5
-
Asistent medical
1
-
Bucătar
2
-
Infirmieră
3
-
Spălătoreasă
1
-
Fochist
1,5
-
Lucrător auxiliar
1
-
Total Centru
12,5
-
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției generale asistență socială  Statele de personal ale Serviciului juridic   


Denumirea funcţiilor
Numărul de unităţi
Numărul total de unități 
Din ele funcții publice 
Şef serviciu                                                            
1
1
Specialist  principal   (jurist)
2
2
Total serviciu
3
3
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Serviciului juridichttp://www.crstraseni.md/media/files/files/decizia_3_13_2716706.pdfSTRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009078   Total ieri: 504   Total azi: 380