Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional

Subdiviziunile Consiliului raional


 Efectivul-limită al Aparatului preşedintelui raionului 


Denumirea  subdiviziunilor și funcțiilor
Numărul de unităţi
Total unități
Din ele funcții publice
Preşedinte al raionului
1
-
Vicepreşedinte al raionului
2
-
Secretar al Consiliului raional
1
1
Arhitect-șef
1
1
Specialist principal
2
2
 Serviciul resurse umane
Specialist principal
1
1
Total serviciu
1
1
Serviciul financiar-administrativ
 
 
Contabil-șef
1
1
Specialist principal
2
2
Total serviciu
3
3
 Serviciul arhivă
 
Specialist principal
1
1
Total serviciu
1
1
 Secția proiecte investiționale
Șef secție
1
1
Specialist principal
3
2
Total secție
4
3
 Secția construcții și transport
Șef  secție
1
1
Specialist principal
3
3
 Serviciul achiziții publice
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Total serviciu
2
2
Inginer principal
1
-
Șofer (conducător auto)
13
-
Electrician
0,5
-
Tâmplar
0,5
-
Total secție
21
6
Serviciul agricultură, relații funciare, cadastru și patrimoniu
 
 
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
2
2
Specialist superior
1
1
Total serviciu
4
4
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu
5
-
Paznic
5
-
Grădinar
1
-
Total Aparat
52
22
 Regulamentul de organizare și funcționare a Aparatului președintelui raionului       Efectivul-limită al Direcţiei generale asistență socială 


 Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
Numărul de unităţi
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Şef direcţie generală
1
1
Șef adjunct direcție generală
1
1
Jurist
1
-
Secretar
1
-
Arhivar
0,5
-
Contabil-șef
1
1
Contabil principal
1
-
Contabil superior
1
-
Specialist principal
2
2
Specialist superior
1
1
Serviciul protecția copilului și familiei
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Specialist (post de specialitate)
1
-
Total serviciu
3
2
Serviciul  prestații sociale
Șef serviciu
1
1
Specialist principal
1
1
Specialist
1
-
Total serviciu
3
2
Serviciul  resurse umane
Șef serviciu
1
1
Specialist
1
1
Total serviciu
2
2
Total direcție generală
18,5
12

 Servicii pe lângă Direcția generală asistență socială 
Serviciul asistență socială comunitară
Sef serviciu
1
 
Asistent social comunitar
32
-
Total serviciu
33
-
Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
 
Şef  serviciu
1
-
Lucrător  social
30
-
Total serviciu
31
 
Serviciul ortopedic
 
 
Felcer - protezist
0,5
-
Total serviciu
0,5
-
Serviciul  social ”Asistenţă personală”
 
Şef   serviciu
1
-
Șef adjunct serviciu
3
-
Asistent personal
108
-
Total serviciu
112
-
Serviciul  asistenţă parentală profesionistă
Șef serviciu
1
 
Asistent social
1
-
Asistent parental profesionist
15
-
Total serviciu
17
-
Serviciul plasament familial pentru adulți
 
Asistent familial
2
-
Total serviciu
2
-
Case de copii de tip familial
 
Părinte educator
2
-
Total
2
-
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și adulte (comuna Micleușeni)
 
Director
1
-
Casier
0,5
-
Intendent
1
-
Medic
0,5
-
Asistent medical
1
-
Bucătar
2
-
Infirmieră
3
-
Spălătoreasă
1
-
Fochist
1,5
-
Lucrător auxiliar
1
-
Total Centru
12,5
-
 Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției generale asistență socială  Efectivul-limită al Secției finanțe  Denumirea funcțiilor
Numărul de unităţi 
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Şef secție
1
1
Contabil-șef
1
1
Specialist principal
6
5
Total secție
8
7
 Regulamentul de organizare și funcționare a Secției finanțe  Efectivul-limită al Secției cultură, turism, tineret și sport 

 Denumirea funcţiilor și subdiviziunilor
Numărul de unităţi
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Secția cultură, turism, tineret și sport
Şef secţie                                                            
1
1
Specialist principal
3
2
Total secţie
4
3
Instituții  subordonate Secției cultură, turism, tineret și sport Denumirea instituției și funcțiilor
Numărul de unități
Numărul total de unități
Din ele funcții publice
Casa Raională Cultură
 
 
Director
1
-
Director artistic
1
-
Șef de gospodărie
1
-
Regizor
1
-
Scenograf
0,5
-
Specialist principal
1
-
Inginer
1
-
Tehnician
2
-
Formația folclorică „Dumbrava verde”, categoria I
Conducător artisticAcompaniator
11
--
Corul  „Burebista”, categoria II
Dirijor
1
-
Corul „Polițistul”, categoria II
DirijorAcompaniator 
11
--
Ansamblul de dans „Baștina”, categoria I
CoregrafAcompaniator
11
--
Ansamblul de dans „Cununa”, categoria II
Coregraf
1
-
Ansamblul vocal „Divertis”, categoria I
Conducător artisticAcompaniator
11
--
Ansamblul de muzică ușoară „FLASH BLOOD”, categoria I
Conducător artistic
1
-
Ansamblul etnofolcloric „Ștefan Vodă”, categoria I
Conducător artisticAcompaniator
11
--
Operator în sala cu cazane
4
-
Electrician
0,5
-
Muncitor calificat
0,5
-
Îngrijitor încăperi de producție și de serviciu
3
-
Paznic
3
-
Muncitor auxiliar
1
-
Total Casa Raională Cultură
33,5
-


Centrul Raional de Tineret Strășeni
Director
        1
-
Specialist
        2
-
Total centru
        3
-
 Regulamentul de organizare și funcționare a Secției cultură, turism, tineret și sportPagină online: https://www.facebook.com/SCTTSStraseni/ Efectivul-limită al Serviciului juridic   


Denumirea funcţiilor
Numărul de unităţi
Numărul total de unități 
Din ele funcții publice 
Şef serviciu                                                            
1
1
Specialist  principal (jurist)
2
2
Total serviciu
3
3
 Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului juridic STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1558060   Total ieri: 877   Total azi: 648