Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 27  din 17 ianuarie  2020                                                      

                                                                                                        Dlui(dnei)______________________ 

 

Î N Ș T I I N Ț A R E

     

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

     În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53, art. 54 din Legea nr. 436/2006 privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 04  din  17  ianuarie 2020, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  pentru data de  24 ianuarie  2020, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

    1. Cu privire la corelarea bugetului raional pentru anul 2020

       Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

    2. Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni la  situația 1 ianuarie

        2020

             Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea  patrimoniului relații

                             funciare și cadastru               

    3. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 7/2 din  21 noiembrie 2019

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic 

    4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

    5. Cu privire la activitatea Inspectoratului de poliție în colaborare cu autoritățile

        publice locale în vederea prevenirii infracțiunilor și  menținerii ordinii publice în

        teritoriul raionului

             Raportor: Malic Ghenadie, șef al Inspectoratului de poliție Strășeni

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md  și  expediate prin poșta electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  21.01.2020, ora 14.00, bir. 111            Comisia educație, cultură, turism, tineret, sport

 

  21.01.2020, ora 15.00, bir. 111            Comisia  protecție socială, medicină

 

21.01.2020, ora 16.00, bir. 111

Comisia economie, agricultură, industrie și infrastructură

 

22.01.2020, ora 15.00, bir. 111

Comisia  menținerea ordinii publice și drept

   

22.01.2020, ora 16.00, bir. 111

Comisia   buget și finanțe.

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional,                                          Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB
pdf, 1003 KB
pdf, 46 KB
pdf, 21 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 724453   Total ieri: 503   Total azi: 462