Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                       

Nr.  297  din 15 mai 2017                                                       
                                                                                        
                                                                                             Dlui(dnei)______________________  
                                                            
 
                                                           Stimate  dle  consilier,                                         
                                                            
      În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 58 din 15 mai  2017, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 26 mai 2017, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:
 
     1.  Cu privire la situația epidemică la holeră și alte boli diareice acute în raion
  Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
    2.  Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru 
activitate în noul an de studii 2017-2018
              Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt
     3.  Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în 
trimestrul I, 2017 
              Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional 
     4.  Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor 
          medicale fondate de  Consiliul raional Străşeni
              Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
     5.  Cu privire la stabilirea salariului de funcție și a suplimentului la salariul de 
           funcție lunar, personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare 
           publice fondate de Consiliul raional Strășeni 
    Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
         6.  Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de 
              conducere din instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul 
              raional Străşeni
    Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
         7.  Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/ 36 din 25 
          noiembrie  2016 
              Raportor: Iațîșin Andrei, șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni
     8. Cu privire la casarea unui mijloc de transport uzat
   Raportor: Iațîșin Andrei, șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni  
  9.  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și  întreținere a drumurilor
      publice locale de interes raional pe anul 2017
            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică 
                            și a teritoriului
 10.  Cu privire la elaborarea studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului
        ”Îmbunătățirea Infrastructurii de Apă în Moldova Centrală” (Apeductul 
         regional Chișinău - Strășeni - Călărași)
              Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică 
                            și a teritoriului
   11.  Cu privire la vînzarea unui mijloc de transport, prin licitație
             Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a 
                               familiei
 12.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/8 din 28 mai 
         2013
             Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție 
                                  a  familiei
 13.  Cu privire la casarea bunurilor uzate
             Raportor: Duca Victor, adjunct al Centrului Militar Teritorial Strășeni
   14.  Cu privire la acordul transmiterii unor mijloace de transport
               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției de învățămînt
   15.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/20 din 24 februarie 
          2017
               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției de învățămînt 
   16.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/3 din 24 februarie 
          2017
               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției de învățămînt
   17.  Cu privire la privatizarea locuinței
                Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic, Aparatul președintelui 
                                                   raionului
   18.  Cu privire la examinarea cererii
                 Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic, Aparatul președintelui 
                                                    raionului
    19.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO ”Clubul amatorilor de   
           șah și dame din  raionul Strășeni”
                Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic, Aparatul președintelui 
                raionului
    20.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO ”Organizația   
           veteranilor din raionul Strășeni”
                Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic, Aparatul 
                                 președintelui raionului
   21. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015
               Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic, Aparatul 
                                președintelui raionului
22.  Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru 
        trimestrul III, 2017
             Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional 
23.  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/5 din 25 septembrie 
           2003
               Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
24.  Cu privire la aprobarea Regulilor interne privind procedurile de informare, 
        consultare și participare în procesul decizional 
            Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
 25.  Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2017
              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
 26.  Cu privire la modificarea Deciziei consiliului raional nr. 1/22 din 24 februarie 
          2017
              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
27.  Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii
        bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor 
        politice
               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
28.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională
               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
  29.  Cu privire la alocarea mijloacelor  financiare din Fondul de rezervă
               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
  30. Cu privire la rectificarea bugetului raional pe anul 2017
               Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe
 31. Cu privire la concediere prin transfer
               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
32. Cu privire la concediere prin transfer
               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului
33. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal ale aparatului 
           preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea 
           Consiliului raional Străşeni
            Raportor: Popa Mihail președinte al raionului 
  34. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
        Aparatului președintelui raionului
            Raportor: Popa Mihail președinte al raionului
 
 
Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.
 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)
 
Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:
 
    19.05.2017, ora 13.00, bir. 111    Comisia   menţinerea ordinii publice şi drept;
 
    19.05.2017, ora 15.00, bir. 111   Comisia   protecția mediului, agricultură, industrie,  
                                                               construcții;
 
    22.05.2017, ora 15.00, bir. 111    Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;
 
 
     23.05.2017, ora 13.00, bir. 111   Comisia medicină și protecție socială;
 
 
     23.05.2017, ora 15.00, bir. 111   Comisia   economico - financiară.
 
     La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art.13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art.15 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).
 
 
Vă mulţumim  pentru participare.
 
Cu respect,
Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU 
 


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2017 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 259536   Total ieri: 335   Total azi: 136