Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 635   din  09 noiembrie  2018                                                      

                                                                                                                               Dlui(dnei)______________________ 

                                                             

                                                                            Stimate domnule consilier,

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 168  din 08 noiembrie 2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 23 noiembrie  2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la executarea Bugetului raional pe 9 luni ale anului  2018

           Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  2. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2019, în prima lectură

           Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  3. Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional  pentru  activitate  în  perioada

      rece  2018-2019

           Raportori: Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

                           Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

 4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul III, 2018 

         Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 5. Cu privire la aprobarea Listei elevilor  instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi    extraşcolar    cărora li se

     acordă  Bursa Consiliului raional pentru anul de studii  2018-2019

           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

  6. Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților

            Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar teritorial Strășeni

  7. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  8. Cu privire la acordul transmiterii în locațiune, prin licitație

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  9. Cu privire la privatizarea locuinței

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  10. Cu privire la privatizarea locuinței

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

  11. Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  12.  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/24  din 17 august 2018

              Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

  13.   Cu privire la numirea în funcție

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

  14.   Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   15.   Cu privire la numirea în funcție

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   16.  Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată

                Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

    17.   Cu privire la numirea în funcție

                 Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

   18.  Cu privire la organizarea şi desfăşurarea  procesului de evaluare anuală a   performanţelor  profesionale

         ale funcţionarilor publici de conducere

                Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   19.  Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale

               Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   20.  Cu privire la  propunerea candidaturilor membrilor  Consiliului electoral de circumscripţie de

          nivelul doi

               Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

   21. Cu privire la Programul de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din   raionul   Strășeni

      pe timp de iarnă în anul 2019

              Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

    22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni  pentru anul  2019

             Raportor: Rusu Nina, secretar al  Consiliului raional

    23. Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei finanțe

    24. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor

        profesionale și a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care dețin   funcții de demnitate

        publică din cadrul Consiliului raional Strășeni

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

    25.  Cu privire  la  alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

    26. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de educație incluzivă

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

    27.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe

    28. Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

    29. Cu privire  la modificarea unor  decizii ale Consiliului raional

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

    30.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

    31.  Cu privire la transmiterea unui bun

              Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

    32.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef  al Aparatului președintelui raionului

    33.  Cu privire la transmiterea unui bun

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef  al Aparatului președintelui raionului

    34.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor: Cobileaschi Carolina, specialist principal al Direcției asistență socială și protecție  a familiei

   35.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

             Raportor: Cobileaschi Carolina, specialist principal al Direcției asistență socială și protecție   a familiei

   36.  Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat

              Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și  cadastru

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md și expediate pe

  adresa dumneavoastră de email).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  16.11.2018, ora 13.00, bir. 111              Comisia menținerea ordinii publice și drept;

 

16.11.2018, ora 15.00, bir. 111

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

 

19.11.2018, ora 13.00, bir. 111

Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții;

   

 

 

19.11.2018, ora 15.00, bir. 111

Comisia medicină și protecție socială;

20.11.2018, ora 15.00, bir. 111

Comisia   economico - financiară.


La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                         Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 518310   Total ieri: 500   Total azi: 35