Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                       

Nr. 80 din 13 februarie 2017                                                      

                                                                                        

                                                                                             Dlui (dnei)______________________ 

                                                            

 

                                                           Stimate  dle  consilier,                                         

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45,  53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 24 din 13 februarie  2017, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 24 februarie 2017, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la realizarea  Planului de acțiuni pe anul 2016 privind   implementarea Strategiei  de

     dezvoltare   integrată a raionului Strășeni pentru anii   2016-2020

    Raportori: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare   economică și a  teritoriului

                       Certan Iulia, șef al Direcției învățămînt

                       Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a   familiei

                       Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

2.  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2016 

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2017

         Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

4.  Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în    trimestrul IV,  2016

          Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

5.  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni conform   situației de la 1  ianuarie

     2017

           Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru

6. Cu privire la formarea bunului imobil

          Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru

7. Cu privire la stabilirea intravilanului satului Făgureni

         Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru

8.  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen şi serviciul civil în  martie-iulie 2017

          Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului militar teritorial Străşeni  

  9.  Cu privire la privatizarea locuinţei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciul juridic, Aparatul preşedintelui  raionului

10. Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a raionului supuse   privatizării

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciul juridic, Aparatul preşedintelui raionului

11. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Olevschi Natalia, șef  al Direcției asistență socială și   protecție a  familiei 

 12. Cu privire  la  achitarea  compensației   pentru serviciile  de transport

           Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și  protecție a  familiei

 13. Cu privire la casarea bunurilor uzate

           Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

 14.  Cu privire la avansarea în trepte  de salarizare a funcționarilor publici de conducere

              Raportor: Popa Mihail, preşedinte al raionului

 15.  Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru 

         trimestrul II al anului 2017

           Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

16.  Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2017

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

17.  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 18.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

           Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 19. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de educație incluzivă

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 20.  Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2016 instituţiilor  de învăţămînt

         preuniversitar

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

21. Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii de la  bugetul raional la reparaţii

      capitale

               Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  22. Cu privire la rectificarea  bugetului raional

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

24.Cu privire la aprobarea Programului raional de control al tuberculozei pentru     anii 2017-2020

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

  25. Cu privire la vînzarea bunului  prin  licitație

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciul juridic, Aparatul preşedintelui raionului

  26.Cu privire la vînzarea bunului  prin licitație

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciul juridic, Aparatul preşedintelui  raionului

  27. Cu privire la examinarea cererii prealabile

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciul juridic, Aparatul preşedintelui raionului

28. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul raional Strășeni  și Asociația

       Obștească CCF    Moldova – Copil, Comunitate, familie

              Raportor: Olevschi Natalia, șef  al Direcției asistență socială și  protecție a  familiei 

29. Cu privire la reorganizarea unor instituții medico-sanitare publice

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

30.Cu privire la lichidarea Gimnaziului Drăgușeni

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

31. Cu privire la lichidarea Gimnaziului Chirianca

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

32.Cu privire la lichidarea Gimnaziului Onești

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

      17.02.2017, ora 13.00, bir. 111          Comisia   menţinerea ordinii publice şi drept;

 

    17.02.2017, ora 15.00, bir. 111

   Comisia   protecția mediului, agricultură, industrie,  

    construcții;

20.02.2017, ora 15.00, bir. 111

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

 

     21.02.2017, ora 13.00, bir. 111   

  Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret și sport;

 

  Comisia medicină și protecție socială;

   
   

     21.02.2017, ora 15.00, bir. 111

    Comisia   economico - financiară.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art.13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art.15 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2017 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 230377   Total ieri: 265   Total azi: 141