Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                                        Dlui(dnei)______________________ 

                                                         

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

      În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53 din Legea nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 33 din 07 februarie  2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  la 15 februarie 2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului Strășeni conform 

       situației de la 1 ianuarie  2019

           Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații

                           funciare și  cadastru

 2.   Cu privire la aprobarea documentelor de  delimitare a unor terenuri  proprietate

        publică a unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea

             Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații

                              funciare și cadastru

 3.  Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, termen redus şi serviciul

      civil în aprilie-iulie 2019  și a rezerviștilor în caz de mobilizare

          Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Străşeni  

  4.  Cu privire la privatizarea locuinţei

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

  5.  Cu privire la privatizarea locuinţei

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

  6.  Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/37 din 23 noiembrie

       2018

         Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

  7.  Cu privire la aprobarea Regulamentului intern privind acordarea premiului

        anual, în funcție de veniturile obținute suplimentar celor aprobate/rectificate în

        anul bugetar finalizat, persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică și

        funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional Străşeni

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  8.  Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  9.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  10.  Cu privire la repartizarea mijloacelor soldului neutilizat în anul 2018

          instituţiilor de învăţămînt preuniversitar

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  11. Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocaţii din bugetul raional

               Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  12. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetului raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

  13.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  14.  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea

          Direcției finanțe

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  15.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

               Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului 

  16.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului 

  17.  Cu privire la transmiterea unui bun

               Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului 

  18.  Cu privire la transmiterea unor bunuri

              Raportor:  Gobja Veronica, contabil-șef, Aparatul președintelui raionului 

  19.  Cu privire la modificarea unor anexe la  Decizia Consiliului raional nr. 2/33

         din 26 mai  2017       

             Raportor: Popa Mihail, președintele raionului

  20.  Cu privire la aprobarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor

          publice  locale  de  interes raional pentru anii  2019-2020

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici

                            investiționale

  21.  Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Străşeni

          și  Județul  Hunedoara, România

              Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

    

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md și  

  expediate prin poșta electronică pe care o dețineți).

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

11.02.2019, ora 13.00, bir. 111,    Comisia menținerea ordinii publice și drept;

11.02.2019, ora 15.00, bir. 111,     Comisia  învățămînt, cultură, turism, tineret și sport;                                                12.02.2019, ora 14.00, bir. 111,     Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții;

12.02.2019, ora 16.00, bir. 111,     Comisia medicină și protecție socială;

13.02.2019, ora 15.00, bir. 111,    Comisia economico-financiară;

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 548962   Total ieri: 630   Total azi: 592