Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 515 din 12 septembrie  2019                                                      

                                                                                                        Dlui(dnei)______________________ 

                                                         

Stimate/stimată  domnule/doamnă consilier,

                                                  

      În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53 din Legea nr. 436/2006, privind  administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem  la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui   raionului  nr. 190 din  12  septembrie  2019, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  la 18 septembrie 2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

  1.  Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2019

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  2.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  3.   Cu privire la repartizarea unor alocații aprobate prin  Decizia Consiliului raional

        nr. 4/11  din 23 noiembrie 2018 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional pe

        anul 2019” 

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe  

  4.  Cu privire la modificarea Decizii  Consiliului raional nr. 4/16 din 16 august 2019

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe                                                                  

  5.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

  6.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  7.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

               Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

   8.  Cu privire la aprobarea Programului  teritorial de combatere a hepatitelor

          virale B, C și D pentru anii  2019-2021

            Raportor: Elena Harcenco, vicepreședinte al raionului

  9.  Cu privire la aprobarea Programului  teritorial de prevenire și control  al

        diabetului zaharat pentru anii  2019-2021

            Raportor: Elena Harcenco, vicepreședinte al raionului

 10.  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/20 din 15 februarie 2019

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici

             investiționale

 11.  Cu privire la instituirea Comisiei raionale pentru protecția drepturilor omului

             Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic.

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

  (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md

  și  expediate prin poșta electronică pe care o dețineți).

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

   16.09.2019, ora 13.00, bir. 111,    Comisia menținerea ordinii publice și drept;

   16.09.2019, ora 13.30, bir. 111,     Comisia protecția mediului, agricultură, industrie,  

                                                         construcții;

16.09.2019, ora 14.00, bir. 111,     Comisia medicină și protecție socială;

16.09.2019, ora 15.00, bir. 111,     Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret și sport;

16.09.2019, ora 16.00, bir. 111,    Comisia economico-financiară.

 

   

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii nr. 457/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

 

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB
pdf, 846 KB
pdf, 1003 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 653169   Total ieri: 428   Total azi: 298