Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

  Nr. 265    din  03 mai  2018                                                      

                                                                                        

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

                                                            

 

Stimate domnule consilier,  

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 62 din 02 mai  2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 18 mai 2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

    1.  Cu privire la Raportul  privind realizarea  Programului de dezvoltare a   învățămîntului în   raionul

         Strășeni  pentru anii 2016-2020

               Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

    2.  Cu privire la acțiunile de pregătire a instituțiilor de învățămînt pentru activitate

         în noul an de studii 2018-2019

               Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

     3. Cu privire la implementarea Programului raional de control al tuberculozei   pentru anii 2017-2020 și a

         Planului de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și

         control al bolilor  netransmisibile pe anii 2012-2020

               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

    4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în  trimestrul I, 2018

              Raportor: Barbă Serghei, șef al Secției comunicare și relații publice

   5. Cu privire la coordonarea  devizelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor  medicale fondate de  Consiliul

       raional Străşeni

               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

    6. Cu privire la stabilirea salariului de funcție și a suplimentului la salariul de      funcție lunar, personalului de

       conducere din instituțiile  medico-sanitare  publice fondate de Consiliul raional Strășeni

   Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

     7.  Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/12 din 21 decembrie  2017 

                Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

     8. Cu privire la coordonarea  instituirii Centrului de suport al tratamentului    pacienților cu tuberculoză în

         condiții de ambulator

               Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

         9.  Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 5/7 din 21decembrie  2017  

              Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

   10. Cu privire la demisie

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

   11. Cu privire la numirea în funcție

             Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

        12. Cu privire la acordarea premiilor şi ajutorului material personalului de  conducere din instituţiile medico-

              sanitare publice fondate de Consiliul  raional Străşeni

 Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

  13. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

Raportor: Pocinoc Nicolae, șef adjunct al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni 

    14.  Cu privire aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului  social ”Casa de copii de

           tip familial” și a Standardelor minime de calitate

              Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție  a  familiei

 15.  Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

              Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

 16.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

   17.  Cu privire la privatizarea locuinței

                Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

   18. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune

               Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

   19. Cu privire la aprobarea/coordonarea  actelor

               Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

   20. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

               Raportor: Iachimciuc Olga, director al Liceului Teoretic Zubrești

 21. Cu privire la transmiterea  bunurilor  materiale

                Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

    22. Cu privire la prescripția despre rezultatele inspectării financiare complexe la Consiliul raional

          Strășeni

                Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

23. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

                Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

     24. Cu privire la rectificarea bugetului raional

                 Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

 25. Cu  privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

                 Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe   

   26.  Cu privire la transmiterea  costurilor investiţionale formate în urma  achiziționării de lucrări și servicii din

         contul mijloacelor financiare alocate din  bugetul raional

              Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției finanțe 

27.  Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

               Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

 28.  Cu privire la transmiterea unui bun

              Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef al Aparatului președintelui raionului

 29.  Cu privire la starea tehnică a clădirii garajelor 

               Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale

      30.  Cu privire la reorganizarea Gimnaziului Țigănești

                 Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției de învățămînt

    31.  Cu privire la instituirea Gărzii populare

                   Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

      32.  Cu privire la examinarea cererii prealabile

                   Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  11.05.2018, ora 13.00, bir. 111          Comisia menținerea ordinii publice și drept;

 

  11.05.2018, ora 15.00, bir. 111          Comisia  medicină și protecție socială;

 

  14.05.2018, ora 13.00, bir. 111          Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

 

  14.05.2018, ora 15.00, bir. 111          Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții;

 

  15.05.2018, ora 15.00, bir. 111          Comisia economico - financiară.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 402825   Total ieri: 432   Total azi: 297