Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                       

Nr. 520   din 10 august  2017                                                      

                                                                                       

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

                                                           

 

                                                         Stimate domnule consilier,

                                                          

      În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 101 din 10 august  2017, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 25 august 2017, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu  privire la executarea bugetului raional pe primul semestru 2017

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de   studii 2017-

    2018

         Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

3. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul II, 2017 

         Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 4. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada

     septembrie  2017- ianuarie 2018

             Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

 5. Cu privire la instituirea Burselor Consiliului raional și aprobarea  Regulamentului  privind

     susținerea elevilor dotați

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

6. Cu privire la aprobarea Listei studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii

     absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă   Bursa

     specială a Consiliului  raional pentru anul de studii 2017-2018

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

7. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției

    învățămînt

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

8. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției economie,

    construcții și politici investiționale

         Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a  teritoriului

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de plasament

     pentru persoane vîrstnice și adulte și al statelor de personal

           Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a   familiei

10. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției

      asistență  socială și protecție a familiei

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a   familiei

11. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a     familiei

12. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură,

       turism, tineret și  sport

            Raportor: Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

13. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea  Serviciului

      juridic

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

14. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/9.14 din 26 februarie  2016

           Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

16. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanța de  judecată

            Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic,  Aparatul președintelui raionului

17. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu organizația teritorială Strășeni a A.O.

      ”Asociația nevăzătorilor din Moldova”

           Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic,  Aparatul președintelui   raionului

18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de  organizare și funcționare a  Direcției

      finanțe

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

19. Cu privire la casarea bunului uzat

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

20. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie   incluzivă

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

23. Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2017

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

25. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru

       trimestrul   IV al anului 2017

           Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

26. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA

       și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

27. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Spitalul Raional Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

28. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

29. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Cojușna

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

30. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Micăuți

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

31. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Lozova

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

32. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Pănășești

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

33. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-

       Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Sireți

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

34. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Vorniceni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

35. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-

      Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Zubrești

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

36. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de activitate a  Întreprinderii  Municipale  Centrul

      Stomatologic  Raional  Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

37. Cu privire la aprobarea componenței nominale a consiliilor administrative ale instituțiilor

      medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

38. Cu privire la activitatea Casei raionale cultură în perioada primului semestru 2017

            Raportori: Radu Vasile, director al Casei raionale cultură

                            Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

39. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Vaslui,

       România

            Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

40. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

41. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

42. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

43. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

   

    

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

 

  17.08.2017, ora 13.00, bir. 111          Comisia medicină și protecție socială;

 

17.08.2017, ora 15.00, bir. 111

Comisia   economico-financiară;

 

21.08.2017, ora 13.00, bir. 111

Comisia menținerea ordinii publice și drept;

   

 

 

21.08.2017, ora 15.00, bir. 111

Comisia protecția mediului, agricultură industrie, construcții;  

 

22.08.2017, ora 15.00, bir. 111

 

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport.

 

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

 Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2017 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 308755   Total ieri: 330   Total azi: 274