Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

Nr. 455  din  02 august  2018                                                      

                                                                                        

                                                                                             Dlui(dnei)______________________ 

                                                            

                                                         Stimate domnule consilier,

                                                           

      În conformitate cu prevederile art. 45 și art. 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 98  din 02 august  2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 17  august  2018, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu  privire la executarea bugetului raional pe  semestrul întîi 2018

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de   studii 2018-2019

         Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

3. Cu privire la implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-

    2020 și Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020

          Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

4. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării

    cu produse sangvine pentru anii 2017-2021

          Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

5. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul II, 2018 

         Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

6. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada

     septembrie  2018 - ianuarie 2019  și a rezerviștilor în caz de mobilizare

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

 7. Cu privire la aprobarea Listei studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii

     absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă   Bursa

     specială a Consiliului  raional pentru anul de studii 2018-2019

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

8. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat dintre Consiliul raional Strășeni și Asociația

      Obștească ”Concordia. Proiecte sociale”

9. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a     familiei       

10. Cu privire la instituirea Serviciului social de suport monetar familiilor/persoanelor

      defavorizate și aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea acestui serviciu

          Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

11. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

12. Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

13. Cu privire la defrișarea arborilor

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

14. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului raional nr. 2/26  din 30 mai 2012

            Raportor: Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru din cadrul 

            Direcției economie, construcții și politici investiționale

15. Cu privire la corelarea Bugetului raional pe anul 2018

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

16. Cu privire la modificarea unor decizii ale  Consiliului raional .

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

18. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

19. Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2018

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

20. Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin

      achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

21  Cu privire la starea tehnică a clădirii Școlii sportive

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

22. Cu privire la aprobarea Regulamentului de  organizare și funcționare a Gărzii populare

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

23. Cu privire la demisie

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

24  Cu privire la numirea în funcție

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

25. Cu privire la modificarea  unor anexe la Decizia Consiliului raional 2/33 din 26 mai 2017

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

26. Cu privire la completarea  Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 3/8 din 25 august 2017

            Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției  economie,  construcții și politici investiționale

27. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

28. Cu privire la transmiterea unui bun imobil în comodat

            Raportor: Gobja Veronica, contabil-șef în Aparatul președintelui raionului

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 (Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

  10.08.2018, ora 15.00, bir. 111              Comisia medicină și protecție socială;

13.08.2018, ora 13.00, bir. 111

Comisia menținerea ordinii publice și drept;

13.08.2018, ora 15.00, bir. 111

Comisia protecția mediului, agricultură, industrie, construcții;

   

14.08.2018, ora 13.00, bir. 111

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport;

14.08.2018, ora 15.00, bir. 111

Comisia   economico - financiară.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni).

 

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 449388   Total ieri: 520   Total azi: 295