Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință
Anunț de convocare în ședință

                                                                                                                                                Dlui(dnei)______________________ 

                                                           

Stimate/stimată  domnule/doamnă  consilier,

                                                                                                                   

      În conformitate cu prevederile art. 45, art. 53 din Legea nr. 436/ 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 69  din 11 martie  2018, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 22 martie 2019, cu începere de la ora 10.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la realizarea  Planului de acțiuni pe anul 2018 privind   implementarea 

     Strategiei  de  dezvoltare integrată a raionului Strășeni pentru anii   2016-2020

          Raportori: Budu Nicolae, vicepreședinte al raionului

                           Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

2.  Cu privire la executarea bugetului raional pe anul 2018 

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la organizarea odihnei elevilor în perioada  estivală  2019

          Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

4.  Cu privire la realizarea Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice

     de interes  raional pe anul 2018

          Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici  

                           investiționale

5.  Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în 

      trimestrul IV,  2018

           Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

6.  Cu privire la privatizarea locuinţei

           Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

7. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Asociația Obștească Clubul

    sportiv de Fotbal  ”AHILES”

             Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

8.  Cu privire la transmiterea unui bun imobil

            Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

9. Cu privire prelungirea contractului de locațiune

          Raportor: Malic Ion,  șef al  Serviciului juridic

10. Cu privire la transmiterea unor bunuri

           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

11. Cu privire la casarea unui mijloc  fix

            Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

12. Cu privire la implementarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor

       și elevilor din  instituțiile de învățămînt general din raion

           Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

13. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă

            Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei  învăţămînt

14.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

15. Cu privire la  transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații din bugetul raional

            Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

 16. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul raional

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcției  finanţe

 17. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  18. Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  19. Cu privire la casarea bunurilor uzate

              Raportor:  Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

  20. Cu privire la casare bunurilor uzate

                Raportor: Manoli Vera, şef al Direcţiei  finanţe

   21. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/20 din 15 februarie 

         2019

               Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici  

                                investiționale   

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

 

 ( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

18.03.2019, ora 13.00, sala de ședințe,     Comisia menținerea ordinii publice și drept;

 

  18.03.2019, ora 15.00, sala de ședințe,      Comisia protecția mediului, agricultură,  industrie,

                                                                      construcție;

 

  19.03.2019, ora 14.00, sala de ședințe,     Comisia medicină și protecție socială;

 

19.03.2019, ora 15.00, sala de ședințe,

  Comisia economico-financiară

 

 19.03.2019, ora 16.00, sala de ședințe,     Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret, sport.

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art. 13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art. 30 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

Vă mulţumim  pentru participare.

 

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina  RUSU

 

Documente ataşate
pdf, 83 KB
pdf, 143 KB
pdf, 236 KB
pdf, 135 KB
pdf, 1 MB
pdf, 1 MB
pdf, 800 KB


Prima pagină  »  Anunț de convocare în ședință

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 582511   Total ieri: 142   Total azi: 32