Prima pagină  »  Locuri de muncă vacante în raion
Locuri de muncă vacante în raion
Anunț de înscriere la concurs la funcții vacante pentru anul 2022 (Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni)
Publicat: 14.01.2022   

Anunț

de înscriere la concurs la funcții vacante pentru anul 2022

          

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni, cu sediul în or. Strășeni, str. Toma Ciorbă 11/1, email: srstraseni@ms.md anunță concurs pentru  ocuparea funcțiilor vacante cu studii în medicină  în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii” și statelor de personal aprobate pentru anul 2021 conform tabelei de mai jos;

 

Nr.

d/o

Denumirea funcției

Nr. de unități vacante

 1.  

Medic infecționist

1,0

 1.  

Medic internist

2,0

 1.  

Medic  neurolog (copii)

1,0

 1.  

Medic funcționalist

1,0

 1.  

Medic oncolog

1,0

 1.  

Medic urolog

1,0

 1.  

Medic anesteziolog - reanimatolog

1,0

 1.  

Tehnician -radiolog

2.0

      9.

Medic pediatru

                          1.0

Cerințele față de  post:

 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din funcția  pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare;
 • cunoașterea limbii române scris și citit;
 • reputație ireproșabilă;
 • lipsa antecedentelor penale,
 • apt de muncă din punct de vedere  fizic și psihic
 • întrerupere în sagiul medical nu mai mult de 5 ani;
 • Cunoșterea calculatorului Word Document,Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint
 • Cunoșterea cadrului normastiv din domeniul ocrotirii sănătății:
 • legea ocrotirii sănătății nr.411/1995;
 • legea privind drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263/2005;
 • legea privind exercitarea profesiunii de medic nr.264/2005;
 • Codul deontologic al lucrătorului medical și farmaceutic;
 • Protocoalele clinice e.t.c

    Pentru înscrierea la concurs candidatul va prezenta   următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu denumirea funcției;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomei de studii  și ale acte conexe;
 • copia  carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă  în specialitate, în cazul în care va fi desemnat învingător;
 • declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care este incompatibilă cu funcția pentru care candidează;
 • certificat medical în caz în cazul în care va fi desemnat învingător;
 • curiculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie, copia certificatului de naștere a copilului în caz în cazul în care va fi desemnat învingător;

Copiile documentelor vor fi prezentate împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Documentele se  depun personal  sau după caz/prin poştă/ prin e-mail la serviciul resurse umane IMSP Spitalul raional Strășeni în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8.00 pînă la ora 16.30.Tel: 0237 22464 e-mail: srstraseni@ms.md.Alte Locuri de muncă vacante în raion

Publicat: 23.01.2023   
Publicat: 08.07.2022   
Publicat: 20.04.2022   
Publicat: 31.03.2022   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1308385   Total ieri: 486   Total azi: 77