Informații utile
Serviciul îngrijire socială la domiciliu
Publicat: 08.02.2017   

Serviciul îngrijire socială la domiciliu din cadrul

Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Străşeni

       Serviciului de îngrijire socială la domiciliu reprezintă un serviciu public creat pe lîngă Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Serviciul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament aprobat prin decizia Consiliului raional Străşeni nr. 1/8 din 31 martie 2015 şi  a Standardele minime de calitate (privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu)

Scopul general: Prestarea calitativă a serviciului de îngrijire la domiciliu        beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora.

Obiectivele Serviciului sunt: Standardele minime de calitate

 • asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu întru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală şi activizarea eforturilor proprii;
 • prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;
 • încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă pe cît de posibil independent în familie şi comunitate;
 • sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele vîrstnice şi cu dizabilităţi;
 • mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea necesităţilor cu implicarea voluntarilor;
 • asigurarea evidenţei centralizate a potenţialilor beneficiari care locuiesc în raza unităţii teritorial administrative;

      Serviciile prestate în cadrul Serviciului îngrijire socială la domiciliu

 • Asigură îngrijiri personale de necesitate primară: toaleta completă/parţială, schimbarea lengeriei de corp şi a lengeriei de pat, satisfacerea nevoilor fiziologice, etc;
 • Organizează transmiterea lengeriei, îmbrăcămintei, încălţămintei, la/ de la reparaţie, curăţătoria chimică sau spălarea acestei în condiţii casnice;
 • Asistă şi ajută la pregătirea hranei şi hrănirea beneficiarului imobilizat;
 • Face cumpărături strict legate de necesităţile beneficiarului;produse alimentare,industriale, medicamente.
 • Asigură mobilizarea beneficiarului (întoarcerea în diverse poziţii în pat, transferul din pat în fotoliu sau căruciorul rulant) şi îl ajută să-şi păstrze mobilitatea, pe cît posibil, antrenîndu-l în activităţile de îngrijire şi prevenire a escarelor, îl scoate la aer şi îl însoţeşte la plimbare;
 • Primeşte şi distribuie la domiciliu pensia, alocaţia sau compensaţia beneficiarului.
 • Achită serviciile comunale;
 • Asistă, ajută la curăţenia locuinţei beneficiarului;
 • Organizează curăţirea sau reparaţia sobelor către perioada rece a nului;
 • Organizează sau participă la procurararea şi transportarea cărbunelui, lemnelor la domiciliu, la reparaţia locuinţelor, prelucrarea loturilor de lîngă casă şi de teren agricole la fel şi recoltarea roadelor;
 • Execută doleanţele beneficiarului legate de corespondenţă şi comunicare cu rudele şi prietenii;
 • Transmite asistentului medical/medicului observaţii privind starea generală a beneficiarului (starea emoţională, comportamentul, starea fizică (temperatura, pulsul, respiraţia), senzaţiile de durere, pofta de mîncare, etc.)
 • Oferă sprijin emoţional şi moral beneficiarului şi persoanelor apropiate acestuia;
 • Oferă sprijin beneficiarului în participarea acestuia în activităţi sociale comunitare;
 • Participă la organizarea funerariilor beneficiarilor decedaţi;
 • Completează dosarul beneficiarului cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudune, ţinînd cont de confidenţialitatea informaţiei referitor la viaţa particulară a beneficiarului;
 • Ajută beneficiarul să formuleze cereri, petiţii şi reclamaţii şi le depune în insatnţele abilitate;
 • Participă la supervizarea activităţii sale;
 • Lucrează într-un mod flexibil în scopul de a satisface necesităţile beneficiarilor servicului dat.

 

Solicitantul este considerat eligibil pentru Serviciu dacă întruneşte următoarele condiţii:

 

 1. se încadrează în unul dintre grupurile de persoane menționate în pct.11 și 12 din Regulamentul-cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu;

a) persoanele vîrstnice - persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare, persoanele cu dizabilități, lipsite de suport din partea copiilor, familiei extinse şi altor persoane (prieteni, rude, vecini);

b) persoanele vîrstnice – care au atins vîrsta standard de pensionare și cad sub incidența art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, lipsite de suport din partea copiilor, familiei extinse

 1. nu beneficiază de servicii în cadrul unor instituţii rezidenţiale (nu este la întreţinerea deplină/parțială a statului) sau de servicii de asistență personală, plasament familial;
 2.   Nu se admit în Serviciu persoanele cu boli psihice aflate în perioada de acutizare, bolnavii de alcoolism, narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și cu alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate.

 

Dosarul personal al beneficiarului

 

Dosarul personal al beneficiarului include următoarele acte:

 1. cererea de luare în evidenţă;
 2. după caz:

a) evaluarea iniţială, conform Managementului de caz, aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului nr.71 din 3 octombrie 2008;

b) formularul de referire a cazului spre serviciile sociale specializate, conform  Mecanismului de supervizare profesională în asistenţa socială, aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului nr.99 din
31 decembrie 2008;

 1. fişa de evaluare a necesităților de îngrijire la domiciliu;
 2. planul individualizat de îngrijiri;
 3. certificatul medical cu indicaţiile terapeutice privind necesitatea includerii persoanei în Serviciu;
 4. copia certificatului de expertiză medicală a vitalităţii;
 5. copia actului de identitate;  
 6. copia legitimaţiei de pensionar;
 7. copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
 8. adeverinţa privind componenţa familiei;
 9. decizia prestatorului privind includerea persoanei în serviciu;
 10. acordul de prestări servicii (pentru beneficiarii indicaţi în pct.9 al Regulamentului-cadru cu privire la Serviciul de îngrijire socială la domiciliu);

 

Lucrătorii sociali care activează în

                    Serviciul  îngrijire socială la domiciliu

Nr/o

Numele, Prenumele

Localitatea

Telefon

1

Cobzac Lilia

Şef Serviciu

0237- 22358

2

Racovița Valentina

contabil

0237- 27903

3

Ambroci Tatiana

Străşeni

0237 - 22587

4

Andronic Elena

Stejăreni

0237-  69041

5

Brihuneţ Diana

Romăneşti

0237-   60432

6

Balaţel Svetlana

Ghelăuza

0237-92-808

7

Chirica Grigore Ion

Redeni

0237- 57406

8

Ciolac  Ludmila

Zamcioji

068070814

9

Cocman Aliona

Micleuşeni

069013817

10

Covali Tatiana

Chirianca

0237- 50 420

11

Crudu Aliona

Lozova

0237- 48 488

12

Culinca Parascovia

Voinova

0237-76214

13

Duca Nina

Micăuţi

0237- 64454

14

Josan Zinovia

Roşcani

0237- 65227

15

Lozovan Ecaterina

Bucovăţ

067620512

16

Magari Mihail

Recea

0237- 41329

17

Mogîldea Iulia

Găleşti

0237- 53517

18

Mogîldea Sonia

Tătărăşti

068352132

19

Neagu Tatiana

Zubreşti

0237- 79273

20

Neghină Stela

Strășeni

061144235

21

Panuş Pelaghia

Pănăşeşti

0237- 77346

22

Paşa Maria

Străşeni

0237- 25180

23

Perepelicinîi Ludm

Străşeni

0237- 21253

24

Pereu Zina

Străşeni

0237- 27391

25

Roşca Tatiana

Sireţ

0237- 71695

26

Staver Claudia

Scoreni

0237- 74275

27

Stancheevici Axenia

Cojuşna

0237- 43418

28

Sultanov Veronica

Drăguşeni

0237- 57721

29

Ţapu Maria

Recea

0237- 41223

30

Tcaci  Vera

Ţîgăneşti

0237- 63121

31

Triboi  Elena

Vorniceni

0237- 46223

32

Untilă Iulia

Oneşti

0237- 51203

33

Vlasov Elena

Străşeni

0237- 23786

34

Vornicescu Valentina

 

Vorniceni

0237- 46786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alte Informații utile

Publicat: 16.01.2023   
Publicat: 10.01.2022   
Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 08.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1554346   Total ieri: 782   Total azi: 597