Informații utile
Serviciul social ,,Casă de copii de tip familial”
Publicat: 08.02.2018   

 Serviciu social ,,Casă de copii de tip familial”

 

      ,,Casa de copii de tip familial” este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui părinte-educator. Părinte-educator – persoană care asigură la domiciliul său îngrijirea şi educarea copilului pentru o perioadă determinată de timp.

       Prestarea serviciului se realizează în baza Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului social ,,Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă de copii de tip familial”, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 51 din 17.01.2018.

 Beneficiarii casei de copii de tip familial sînt:

1) copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;

2) copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia ori aflat în situaţie de risc;

3) copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar sau rămas fără ocrotire părintească.

       Scopul casei de copii de tip familial este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp.

       Obiectivele casei de copii de tip familial sînt următoarele:

1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia; 

2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd cont de necesităţile individuale de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.

 

      Procedura de evaluare a solicitantului la funcţia de părinte-educator:

 

     1. Solicitantul la funcţia de părinte-educator depune în scris la prestatorul serviciului o cerere pentru solicitarea funcţiei de părinte-educator.

     2.  Asistentul social responsabil de Serviciu realizează evaluarea solicitantului şi întocmeşte raportul de evaluare a acestuia, care include:

        a) caracterizarea solicitantului, a membrilor familiei acestuia;

        b) indicarea etniei, religiei şi a limbii vorbite;

       c) locul de muncă, ocupaţiile actuale şi cele din trecut, activităţile din timpul liber şi interesele solicitantului;

       d)  experienţa de îngrijire a propriilor copii sau a altor copii;

        e) descrierea condiţiilor de trai;

        g) în anexă se prezintă: copia buletinului de identitate a solicitantului; copia certificatului cu privire la starea civilă; certificatul cu privire la starea sănătăţii tuturor membrilor familiei; cazierul judiciar al solicitantului şi al altor membri adulţi ai familiei.       

        3. Prestatorul serviciului asigură finalizarea raportului de evaluare în termen de cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii.

            Serviciu social ,, Casă de copii de tip familial” oferă:     

• Loc de muncă la domiciliu (cu carnet de muncă şi pachet social);

• Salariu;

• Indemnizaţii lunare,anuale pentru fiecare copil luat în familie;

• Sprijinul specialiştilor;

• Instruire şi cunoştinţe noi;

• Posibilitatea de a face fericit un copil fără familie.

 Alte Informații utile

Publicat: 16.01.2023   
Publicat: 10.01.2022   
Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1554382   Total ieri: 782   Total azi: 633