Informații utile
Ajutorul social și/sau ajutorul pentru perioada rece a anului
Publicat: 05.02.2018   

Ajutorul social și/sau ajutorul pentru perioada rece a anului

 

De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi (mai mari de 18 ani) se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

a) sunt pensionari;

b) sunt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;

c) sunt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar;

d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;

e) îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane (persoane încadrate în gr. sever de invaliditate; pensionari de peste 75 ani sau copii pînă la vîrsta de 3 ani)

f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

În contextul Legii 133 din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social familie se consideră două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeași locuință (indiferent de grad de rudenie) şi se întreţin dintr-un buget comun.

Pentru a beneficia de această prestație, solicitantul  depune o cerere, completată pe suport de hîrtie la asistentul social comunitar din localitatea sa cu anexarea următoarelor acte:

  • Copia actului de identitate și certificatelor de naștere a copiilor;
  • Certificatul privind componența familiei;
  • Copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității (după caz);
  • Certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net pentru ultimele 6 luni. Certificatul trebuie sa fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării; 
  • Certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
  • Certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta cuprinsă între 18 ani și 23 ani (cu finanţare bugetară sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei, după caz. Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării;
  • Copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole, 
  • Copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
  • Copia concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice (pentru persoanele în vîrstă de peste 75 ani)
  • Copia certificatului privind plata pensiei alimentare.     

Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei, de asemenea sunt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei.

Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice,

înaintînd actele justificative respective.

Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris asistentului social orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 

Date statistice referitor la beneficiarii de ajutor social și

ajutor pentru perioada rece a anului pentru r. Strășeni

 

În luna Ianuarie 2018 au fost înaintate spre plată 1497 cereri de ajutor social. Suma calculată a fost de 1 079 278 lei. Mărimea medie a ajutorului social per familie a constituit suma de 721 lei. De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 3923 familii. Suma totală înaintată spre plată a fost de 1 235 745 lei.

În luna Februarie 2018 de ajutor social au beneficiat 1479 familii. Suma calculată a fost de 1 064 105 lei. Mărimea medie a ajutorului social per familie a constituit suma de 720 lei. De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 3919 familii. Suma totală înaintată spre plată a fost de 1 234 485 lei.

În luna Ianuarie 2018 au fost înaintate spre plată 1463 cereri de ajutor social. Suma calculată a fost de 1 067 798 lei. Mărimea medie a ajutorului social per familie a constituit suma de 730 lei. De ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 3894 familii. Suma totală înaintată spre plată a fost de 1 226 610 lei.

 Alte Informații utile

Publicat: 16.01.2023   
Publicat: 10.01.2022   
Publicat: 12.01.2021   
Publicat: 10.01.2020   
Publicat: 30.01.2019   
Publicat: 08.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 05.02.2018   
Publicat: 28.12.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   
Publicat: 08.02.2017   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1554373   Total ieri: 782   Total azi: 624