Prima pagină  »  Subdiviziunile Consiliului raional  »  Direcția generală educație și cultură
Direcția generală educație și cultură
Seminar teoretico-practic, la tema „Rolul administraţiei în organizarea muncii cadrelor didactice cu privire la implementarea curriculei disciplinare şi organizării desfăşurării activităţilor extraşcolare.”
Publicat: 04.04.2018   

     În conformitate cu Planul de activitate al Direcţiei învăţămînt şi în scopul schimbului de experienţă managerială, la 29 martie 2018, în incinta IP Liceul Teoretic ”Ion Inculeţ” Vorniceni, a fost organizat şi desfăşurat Seminarul teoretico-practic cu conducătorii instituţiilor de învăţămînt din subordine, avînd subiectul „Rolul administraţiei în organizarea muncii cadrelor didactice cu privire la implementarea curriculei disciplinare şi organizării desfăşurării activităţilor extraşcolare”.

    Dna Iulia CERTAN, şef al Direcţiei învăţămînt, în mesajul său de deschidere a seminarului a evidenţiat necesitatea organizării împărtăşirii experienţei manageriale pentru asigurarea calităţii actului educaţional şi de a suprima obstacolele încă existente în sistem şi a menţionat că succesul unei şcoli depinde de  persoana deschisă către noi experienţe, anume ea are mai multe şanse să fie o persoană cu o imaginaţie bogată, sensibilă şi curioasă în ceea ce priveşte modalităţile de rezolvare a problemelor educaţionale. 

     În cadrul seminarului, directorul liceului, dna Vera BUTNARU, a prezentat instituţia din aspectul organizării muncii cadrelor didactice la implementarea documentelor de politici educaţionale, în special implementarea curriculei disciplinare. În prezentarea sa, au fost analizate succesele şcolare de performanţă obţinute în ultimii 4 ani ca impact al muncii perseverente a administraţiei liceului „Ion Inculet” în realizarea funcţiilor manageriale de organizate, control şi monitorizare a procesului instructiv şi bunei conlucrări cu cadrele didactice şi personalului nondidactic în toate aspectele de funcţionalitate a şcolii.

     Participanţii la seminar au făcut aprecieri pozitive privind activitatea managerială în instituţia data, competenţele resurselor administrative  în activitatea cu personalul angajat în asigurarea performanţelor. Totodată, au exprimat satisfacţie de posibilitatea pe care au avut-o de a prelua la direct experienţele colegilor pe care le vor aplica în instituţiile şi echipele pe care le conduc.

     În cadrul seminarului au fost realizate 8 activităţi educaţionale ce ţin de implementarea curriculum-lui disciplinar apreciate cu brio. Acestea au fost: orele publice la Limba şi literature română, susţinute de profesorii Ion CONDREA, grad didactic superior , Zinaida CONDREA, grad didactic întîi; Geografie, profesoara Nina AMPAVA - grad didactic doi; Chimie, profesoara Dina LUCHIAN - grad didactic doi; Matematică, profesor Petru SILVESTRU; Istoria românilor şi educaţie civică, profesoarele Viorica LUCHIAN - grad didactic întîi, Maria COSTOVICI - grad didactic doi şi învăţătoarea clasei a III-a Veronica LUPU - grad didactic întîi.

     Administrația Liceului Teoretic ”Ion Inculeţ” Vorniceni este un exemplu de conducere armonioasă, delegare a sarcinilor subalternilor, înţelegere şi realizare a conceptului de muncă în echipă, precum şi al responsabilităţii fiecărui cadru didactic pentru menirea pe care o are şi asigurării succesului școlar.

    Şeful adjunct al Direcţiei învăţămînt, dnul  Ion AMPAVA, în alocuţiunea sa, a menţionat despre rolul administraţiei instituţiei de învăţămînt în dotarea procesului educaţional curricular pentru asigurarea succesului şcolar, problemă care-i preocupă pe mulţi învăţători şi profesori. S-a referit în mod special la auxiliare curriculare ca produse utilizate de cadrele didactice și de elevi, în procesul didactic, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului şi obţinerea unui randament superior în activitatea instructiv-educativă la nivelul cerinţelor programelor şi ale finalităţilor învăţământului.

 

Direcția învățămînt

Secția comunicare și relații publice

 Alte Direcția generală educație și cultură

Publicat: 24.08.2018   
Publicat: 07.08.2018   
Publicat: 20.04.2018   
Publicat: 30.03.2018   
Publicat: 02.03.2018   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1009122   Total ieri: 504   Total azi: 424