Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Rapoarte anuale privind transparența decizională
Rapoarte anuale privind transparența decizională
Raport privind transparența decizională pentru anul 2015
Publicat: 11.01.2016   

 

RAPORT

privind asigurarea transparenței  procesului decizional

în Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile subordonate Consiliului raional Strășeni în anul 2015

 

     Întru  implementarea Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și a Hotărîrii Guvernului nr.96 din16 februarie 2010 ”Cu privire la acțiunile de implementare a Legii nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional” au fost realizate următoarele:

a)      În scopul asigurării informării  cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, a altor părţi interesate în procesul decizional din cadrul Consiliului raional Străşeni , pe parcursul anului 2015, au fost realizate următoarele activităţi:

-         diseminarea informaţiei prin plasarea pe pagina web oficială a Consiliului www.crstraseni.md a programelor trimestriale de activitate ale  Consiliului raional, proiectelor de decizii,  programelor teritoriale în anumite domenii de activitate  în scopul informării multilaterale a publicului şi a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi pentru stimularea participării active a acestora la procesul decizional;

-         difuzarea informaţiei privind desfășurarea ședințelor publice ale  Consiliului raional în mass-media  locală ;

-         recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, reprezentanţilor societăţii civile şi ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;

-         consultarea opiniei publice prin invitarea la şedinţe, mese rotunde, dezbateri organizate în cadrul Consiliului raional a reprezentanţilor instituţiilor subordonare, serviciilor desconcentrate în teritoriu, organelor mass-media şi altor părţi interesate de examinarea proiectelor de decizii;

-         examinarea proiectelor de decizii în cadrul comisiilor consultative de specialitate;

-         ședințe publice ale Consiliului raional Strășeni desfășurate – 9;

-         informarea publicului referitor la deciziile adoptate prin plasarea acestora pe pagina web www.crstraseni.md – Decizii adoptate.  

 

b)     Datele despre transparenţa în procesul decizional sunt prezentate în anexă

 

Anexă

 

Date despre transparența în procesul

decizional  în anul 2015

Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

                                                 Procesul  de elaborare a deciziilor

 

1.Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare

219

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

214

3. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate)

122

4. Numărul deciziilor adoptate  în regim de urgență cu respectarea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239 - XVI

0

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice locale

34

6. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc.) desfășurate de autoritatea administrației publice locale

287

7. Numărul recomandărilor

recepționate

acceptate

         7.1.  Cetățeni

0

0

         7.2.  Asociații obștești

0

0

         7.3.  Sindicate

0

0

         7.4.  Asociații de patronat

0

0

         7.5. Partide și alte organizații social-politice

0

0

         7.6. Mijloace de informare în masă

0

0

         7.7. Reprezentanți ai mediului de afaceri

0

0

         7.8. Parteneri de dezvoltare

0

0

         7.9. Alte părți interesate

16

12

 

Contestații/sancțiuni

8. Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației publice locale au fost contestate pentru  nerespectarea Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008

0

     8.1. contestate în organul ierarhic superior

0

     8.2.  contestate în instanța de judecată

0

9. Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239- XVI din 13.11.2008

0

 

                              

  


Nina  Rusu,

secretar al Consiliului raional Strășeni,

coordonator al procesului de consultare publică

în transparența procesul decizionalAlte Rapoarte anuale privind transparența decizională

Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 07.02.2022   
Publicat: 14.01.2022   
Publicat: 05.05.2021   
Publicat: 13.01.2021   
Publicat: 14.01.2020   
Publicat: 14.01.2019   
Publicat: 15.01.2018   
Publicat: 16.01.2017   
Publicat: 12.01.2015   
Publicat: 10.01.2014   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2023 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1308363   Total ieri: 486   Total azi: 55