Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Rapoarte anuale privind transparența decizională
Rapoarte anuale privind transparența decizională
Raport privind transparența decizională pentru anul 2014
Publicat: 12.01.2015   

RAPORT

privind transparenţa în procesul decizional

pentru anul 2014

 

Întru  implementarea Legii nr. 239-XVI din 13.11.08 privind transparenţa în procesul decizional au fost realizate următoarele:

a.      În scopul asigurării participării cetăţenilor, asociaţiilor constituite şi a altor părţi interesate în procesul decizional din cadrul Consiliului raional Străşeni, pe parcursul anului 2014, au fost realizate următoarele activităţi:

o    Diseminarea informaţiei prin plasarea pe pagina web oficială a Consiliului (www.crstraseni.md) a Programelor trimestriale de activitate ale  Consiliului, proiectelor de decizii,  Programelor teritoriale în anumite domenii de activitate  în scopul informării multilaterale a publicului şi a altor părţi interesate despre iniţierea elaborării deciziilor şi pentru stimularea participării active a acestora la procesul decizional;

o    Difuzarea informaţiei cu caracter informativ în mass-media  locală;

o    Recepţionarea şi examinarea recomandărilor cetăţenilor, reprezentanţilor societăţii civile şi ale altor părţi interesate în scopul utilizării lor la elaborarea proiectelor de decizii;

o    Consultarea opiniei publice prin invitarea la şedinţe, mese rotunde, dezbateri organizate în cadrul Consiliului raional a reprezentanţilor instituţiilor subordonare, serviciilor desconcentrate în teritoriu, organelor mass-media şi altor părţi interesate de examinarea proiectelor de decizii.

 

b.     Datele despre transparenţa în procesul decizional în cadrul Consiliului raional sunt prezentate în anexa nr. 1.

  

Anexa 1

 

INFORMAŢIA

Privind transparenţa în procesul decizional în cadrul

Consiliului raional Străşeni  în anul 2014

  

Date despre transparența în procesul

decizional în raionul Strășeni în anul 2014

Denumirea indicatorilor

Valoarea indicatorilor

                                                 Procesul  de elaborare a deciziilor

 

1.Numărul deciziilor elaborate în perioada de raportare

170

2. Numărul deciziilor adoptate în perioada de raportare

170

3. Numărul proiectelor de decizii consultate (din numărul de decizii adoptate)

104

4. Numărul deciziilor adoptate  în regim de urgență cu respectarea alineatului 2 din articolul 14 din Legea nr.239 - XVI

0

5. Numărul întrunirilor consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc) desfășurate de autoritatea administrației publice locale

34

6. Numărul participanților la întrunirile consultative (audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru etc) desfășurate de autoritatea administrației publice locale

110

7. Numărul recomandărilor

recepționate

Acceptate

         7.1.  Cetățeni

0

0

         7.2.  Asociații obștești

3

2

         7.3.  Sindicate

0

0

         7.4.  Asociații de patronat

0

0

        7.5. Partide și alte organizații social-politice

0

0

        7.6. Mijloace de informare în masă

0

0

        7.7. Reprezentanți ai mediului de afaceri

0

0

        7.8. Parteneri de dezvoltare

0

0

        7.9. Alte părți interesate

5

4

                                                     Contestații/sancțiuni

 

 

8. Numărul cazurilor în care acțiunile sau deciziile autorității administrației publice locale au fost contestate pentru  nerespectarea Legii nr.239 – XVI din 13.11.2008

0

 

     8.1. contestate în organul ierarhic superior

0

 

     8.2.  contestate în instanța de judecată

0

 

9. Numărul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea Legii nr.239- XVI din 13.11.2008

0

 

                       

 


N. Rusu,

Secretar al Consiliului raional Strășeni

 Alte Rapoarte anuale privind transparența decizională

Publicat: 11.01.2024   
Publicat: 03.02.2023   
Publicat: 11.01.2023   
Publicat: 07.02.2022   
Publicat: 14.01.2022   
Publicat: 05.05.2021   
Publicat: 13.01.2021   
Publicat: 14.01.2020   
Publicat: 14.01.2019   
Publicat: 15.01.2018   
Publicat: 16.01.2017   
Publicat: 11.01.2016   
Publicat: 10.01.2014   

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2024 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1676950   Total ieri: 1022   Total azi: 260