Prima pagină  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Strășeni din 23 noiembrie 2018
Publicat: 26.10.2018   

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Strășeni inițiază, începînd cu data de 26 octombrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 08 noiembrie 2018, pe adresa Consiliului raional Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.crstraseni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Proiectul de decizie și nota informativă                                     Subdiviziunea-autor                                                            Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie     
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Străşeni pentru anul 2019" Aparatul președintelui raionului

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.: 0 237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com 

Proiect de decizie "Cu privire la Programul de întreţinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni pe timp de iarnă, în anul 2019" Direcția economie, construcții și politici investiționale Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale”
tel.: 0 237 2 79 08

e-mail:nicusirbu.md@hotmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Listei elevilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi extraşcolar cărora li se acordă Bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2018-2019" Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la acordul transmiterii în locaţiune, prin licitaţie" Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiect de decizie "Cu privire la acordul transmiterii în locaţiune, prin licitaţie"

 

Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiect de decizie "Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști din bugetul raional" Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: 
directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională" Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: 
directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie incluzivă" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail:  directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2019 în primă lectură" Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: 
directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Bugetului raional pe anul 2019" Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: 
directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la casarea bunurilor uzate" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail:  directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni 2018" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail:  directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail:  directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la redistribuirea și alocarea mijloacelor financiare" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail:  directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale" Direcția asistență socială și protecție a familiei Cobileanschi Carolina, specialist principal cu exercitarea temporară a atribuțiilor de şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale" Direcția asistență socială și protecție a familiei Cobileanschi Carolina, specialist principal cu exercitarea temporară a atribuțiilor de şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea bunului material" Direcția asistență socială și protecție a familiei Cobileanschi Carolina, specialist principal cu exercitarea temporară a atribuțiilor de şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi a zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanelor care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Consiliului raional Strășeni" Aparatul președintelui raionului Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.: 0 237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com 
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unui bun" Aparatul președintelui raionului Gobja Veronica, contabil-șef Aparatul președintelui raionului      tel.: 0237 2 81 44
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unor bunuri" Aparatul președintelui raionului Gobja Veronica, contabil-șef Aparatul președintelui raionului      tel.: 0237 2 81 44
Proiect de decizie "Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2018" Aparatul președintelui raionului Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.: 0 237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com 
Proiect de decizie "Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2018-2019" Direcția economie, construcții și politici investiționale Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale”
tel.: 0 237 2 79 08
e-mail:nicusirbu.md@hotmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la trecerea în evidenţa militară a recruților" Centrul Militar Teritorial Strășeni Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
tel.: 0237 22323
Proiect de decizie "Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/24 din 17 august 2018" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la numirea în funcţie" Aparatul președintelui raionului

Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la numirea în funcţie" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la încetarea contractului individual de muncă pe durată determinată" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la numirea în funcţie" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi" Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiect de decizie "Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat" Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru                    tel.: 0237 2 28 38  

Proiect de decizie "Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Străşeni nr. 2/26 din 30 mai 2012" Serviciul administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru Borș Valeriu, șef al Serviciului administrarea patrimoniului, relații funciare și cadastru                            tel.: 0237 2 28 38  
Proiect de decizie "Cu privire la crearea Comisiei locale pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice" Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   

1 - 20 din 136

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 602212   Total ieri: 468   Total azi: 334