Prima pagină  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară a Consiliului raional Strășeni din 17 august 2018
Publicat: 23.07.2018   

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

   Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Strășeni inițiază, începînd cu data de 23.07.2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.

    Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 07.08.2018, pe adresa Consiliului raional Străşeni, str. M. Eminescu, 28, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

   Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.crstraseni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Proiectul de decizie și nota informativă                                     Subdiviziunea-autor                                                            Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie     
Proiect de decizie "Cu privire la executarea bugetului raional pe semestrul întîi, 2018" Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: 
directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la solicitarea mijloacelor financiare pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la casarea bunurilor uzate" Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 0237 2 25 48

e-mail: as.straseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de studii 2018 - 2019"
 
Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Listei studenţilor din instituțiile de învăţămînt superior, colegii, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă Bursa specială a Consiliului raional pentru anul de studii 2017-2018" Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen redus şi serviciul civil în perioada septembrie 2018 – ianuarie 2019 și a rezerviștilor în caz de mobilizare" Centrul Militar Teritorial Strășeni Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
tel.: 0237 22323
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Acordului de 
parteneriat dintre Consiliul raional Străşeni 
şi Asociaţia Obştească ”Concordia. Proiecte Sociale”"
Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 0237 2 25 48

e-mail: as.straseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul II, 2018" Secția comunicare și relații publice Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021" Aparatul președintelui raionului

Ursu Ion,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 36 25

e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

Proiect de decizie "Cu privire la starea tehnică a clădirii Şcolii sportive" Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 0237 2 27 48
e-mail: di.straseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2018" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la defrișarea arborilor" Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru    tel.: 0237 2 28 38

Proiect de decizie "Cu privire la modificarea și completarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 30 mai 2012" Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru  tel.: 0237 2 28 38
Proiect de decizie "Cu privire la modificarea unor Decizii ale Consiliului raional" Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiect de decizie "Cu privire la demisie" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la numirea în funcție" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale" Aparatul președintelui raionului Gobja Veronica, contabil-șef Aparatul președintelui raionului                        tel. : 0237 2 81 44
Proiect de decizie "Cu privire la transmiterea unui bun material în comodat" Aparatul președintelui raionului

Gobja Veronica, contabil-șef Aparatul președintelui raionului                        tel. : 0237 2 81 44

Proiect de decizie "Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2018" Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 0237 2 24 67
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate" Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 0237 2 25 48

e-mail: as.straseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional nr.2/33 din 26 mai 2017" Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/8 din 25 august 2017" Direcția economie, construcții și politici investiționale Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com
Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Gărzii populare" Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 0237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiect de decizie "Cu privire la implementarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017-2020 și a Programului raional de imunizări pentru anii 2017-2020" Aparatul președintelui raionului

Ursu Ion,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 36 25

e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

Proiect de decizie "Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Instituţiei Medico - Sanitare Publice Centrul de Sănătate Străşeni, în redacție nouă" Aparatul președintelui raionului

Ursu Ion,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 36 25

e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

Proiect de decizie "Cu privire la suplimentarea statului de personal al Serviciului social ,,Asistență personală”" Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 0237 2 25 48

e-mail: as.straseni@gmail.com

Proiect de decizie "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii" Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 0237 2 25 48

e-mail: as.straseni@gmail.com

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   

1 - 20 din 136

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 602212   Total ieri: 468   Total azi: 334