Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară din 24 noiembrie 2017
Publicat: 24.10.2017   

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

     Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Strășeni inițiază, începînd cu data de 25.10.2017, consultarea publică a proiectelor de decizie.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 16.11.2017, pe adresa Consiliului raional Străşeni, str. M. Eminescu, 28, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

        Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.crstraseni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Proiectul de decizie și nota informativă

Subdiviziunea-autor

Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie

Proiectul de decizie ,,Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni 2017”  

Nota informativă

Raport privind executarea bugetului raional pe 9 luni 2017

 

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la Aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru anul 2018”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului satului Roșcani”

Nota informativă

Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 28 38

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de întreținere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strășeni, pe timp de iarnă, în anul 2018”

Nota informativă

Direcția economie, construcții și politici investiționale” Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2018”

Nota informativă

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu A.O. ,,Clubul sportiv de ,,Taekwon-do ELOHIM”

Nota informativă

Serviciul juridic

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Listei elevilor instituțiior de învățămînt preuniversitar și extrașcolar cărora li se acordă Bursa Consiliului raional pentru anul de studii 2017 - 2018”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2017 - 2018”

Nota informativă

Direcția economie, construcții și politici investiționale Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale”
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la vînzarea unui mijloc de transport, prin licitație”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Bugetului raional pentru anul 2018, în primă lectură”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiect de decizie ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/26 din 30 mai 2012”

Nota informativă 

Serviciul agricultură, relații funciare și cadastru Borș Valeriu, șef al Serviciului agricultură, relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 28 38

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Ilfov, România”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului Ursu Ion, vicepreședinte al raionului
tel.: 0237 2 36 25
e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2017”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului raional de control al cancerului pentru anii 2017 - 2025”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului raional privind sănătatea mintală pentru anii 2017 - 2021”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Listei drumurilor publice locale de interes raional”

Nota informativă

Direcția economie, construcții și politici investiționale Sîrbu Nicolae, șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale”
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate”

Nota informativă

Direcția finanțe

Raisa Delimarschi, contabil-șef, Direcția finanțe
tel.: 0237 2 79 23

Proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raionala”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale”

Nota informativa

Aparatul președintelui raionului 

Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici de conducere”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului  Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților”

Nota informativă

Centrul Militar Teritorial Strășeni Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
tel.: 237 22323

Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea unor anexe la Decizia Consiliului raional nr. 2/33 din 26 mai 2017”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurese umane)
tel.: 0237 2 79 09
e-mail: resurseumanecrs@gmail.com

Proiect de decizie ,,Cu privire la rectificarea bugetului raional”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea și decernarea Diplomei Consiliului raional Strășeni”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea și conferirea insignelor Consiliului raional Strășeni”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: stseccon@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Casei Raionale Cultura”

Nota informativă

Secția cultură, turism, tineret și sport Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport
tel.: 0237 2 79 07
e-mail: sectiacultura@yahoo.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la darea în locatiune a unor incaperi, prin licitație”

Nota informativă

Serviciul juridic

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Proiectul de decizie ,,Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2017”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3.34 din 25 august 2017”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Proiectul de decizie ,,Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 3.31 din 25 august 2017”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 16.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 16.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 13.05.2022   
Accesări: 3
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 25
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 13
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 8
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 13
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 12
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 5
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 37
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 30
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 18
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 27
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 22
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 18

1 - 20 din 482

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1152812   Total ieri: 630   Total azi: 67