Prima pagină  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară din 25 august 2017
Publicat: 25.07.2017   

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

     Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Strășeni inițiază începînd cu data de 25.07.2017 consultarea publică a proiectelor de decizie.

         Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 14.08.2017, pe adresa Consiliului raional Străşeni, str. M. Eminescu, 28, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

        Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.crstraseni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Proiectul de decizie și nota informativă

Subdiviziunea-autor

Responsabil de recepționarea recomandărilor asupra proiectelor de decizie

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea

Direcţiei învăţămînt”  

Nota informativă

Direcția învățămînt

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Liseti studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii, absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă bursa Consiliului raional Strășeni pentru anul de studii 2017 - 2018”

Nota informativă

Direcția învățămînt

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului

privind organizarea şi funcţionarea

Serviciului juridic”

Nota informativă

 

Serviciul juridic

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției finanțe”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură, turism, tineret și sport”

Nota informativă

Secția cultură, turism, tineret și sport

Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport
tel.: 0237 2 79 07
e-mail: sectiacultura@yahoo.com

 

 

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanța de judecată”

Nota informativă

Serviciul juridic

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Directiei economie, constructii si politici investitionale”

Nota informativa

Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică  și a teritoriului
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la încorporarea în serviciul militar și serviciul civil în septembrie 2017 - ianuarie 2018”

Centrul Militar Teritorial Strășeni Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
tel.: 237 22323

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la executarea bugetuuli raional pe primul semestru 2017”

Nota informativă

Raportul privind executarea bugetului raional pe primul semestru 2017”

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: 

directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției asistență sociala și protectie a familiei”

Nota informativa

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 237 2 2548

e-mail: as.straseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu organizația teritorială Strășeni A.O. ,,Asociația nevăzătorilor din Moldova”

Nota informativă

Serviciul juridic

Malic Ion, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru activitate în noul an de studii 2017-2018”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la casarea bunurilor uzate”

Nota informativă

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 237 2 2548

e-mail: as.straseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte și a statelor de personal”

Nota informtivă

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 237 2 2548

e-mail: as.straseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Vaslui, România”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Ursu Ion, vicepreședinte al raionului
tel.: 0237 2 36 25
e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la casarea bunului uzat”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijlocaloer financiare din componenta raională”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educație incluzivă”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2017”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiect de decizie ,,Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional”

Nota informativă

Direcția finanțe Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: directiafinantestraseni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la instituirea Burselor Consiliului raional și aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor dotați”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul IV”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 


Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție”

Nota informativă

 

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie „Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție”

Nota informativă

Direcția învățămînt Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea componenței nominale a consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al IMSP CS Strășeni”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului 

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalulu Raional Strășeni”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medic-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Micăuți”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Lozova”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Pănășești”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Sireți”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare publice Centrul de Sănătate Vorniceni”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Zubrești”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la coordonarea Regulamentului de activitate a Întreprinderii Municipale Centrul Stomatologic Raional Strășeni”

Regulament

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la activitatea Casei raionale cultură în perioada primului semestru 2017”

Nota informativă

Nota informativă privind activitatea Casei raionale cultură

Secția cultură, turism, tineret și sport Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport
tel.: 0237 2 79 07
e-mail: sectiacultura@yahoo.com

 

Proiectul de decizie ,,Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire și control al infectiei HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020”

Nota informativă

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 

 

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 07.05.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   
Publicat: 23.04.2019   

1 - 20 din 136

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 602212   Total ieri: 468   Total azi: 334