Prima pagină  »  Transparența decizională  »  Consultări publice ale proiectelor
Consultări publice ale proiectelor
ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie pentru ședința ordinară din 25 noiembrie 2016
Publicat: 02.11.2016   

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

 

         Consiliul raional Strășeni inițiază începând cu data de 02.11.2016 consultarea publică a proiectelor de decizie.

        Recomandările pe marginea proiectului de decizie, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 15.11.2016, pe adresa Consiliului raional Străşeni, str. M. Eminescu, 28, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

        Proiectul de decizie, nota informativă și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectului de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială www.crstraseni.md, la compartimentul ”Transparența decizională”, secțiunea ”Proiecte de decizii”.

 

Denumirea proiectelor de decizie inițiate

Subdiviziunea - autor

Responsabilii de recepționarea propunerilor asupra proiectelor de decizii

Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni, 2016

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în trimestrul III, 2016

Aparatul președintelui raionului

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/28 din 24 august 2016

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la rectificarea bugetului raional

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul I al anului 2017

Aparatul președintelui raionului

Rusu Nina, secretar al Consiliului raional
tel.:0237 2 20 57
e-mail: secretarcrstraseni@mail.ru

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la corelarea bugetului raional pe anul 2016

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la Planul de întreținere a drumurilor publice locale pe timp de iarnă, în anul 2017

Direcția agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului

Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică  și a teritoriului
tel.: 237 27908
nicusirbu.md@hotmail.com

Cu privire la trecerea în evidență militară a recruților

Centrul Militar teritorial Strășeni

Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni
tel.: 237 22323

Cu privire la aprobarea Listei elevilor instituțiilor de învățământ preuniversitar și extrașcolar din raiona cărora li se acordă Bursa Consiliului raional pentru elevii dotați în anul de studii 2016 - 2017

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la reorganizarea unor instituții de învățământ din s. Cojușna

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la acordarea suportului social tinerilor specialiști

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la acordul transmiterii unor bunuri

Serviciul relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 2838

Cu privire la acordul transmiterii bunului imobil

Serviciul relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 2838

Cu privire la modificarea Decizie Consiliului nr. 3/8 din 24 august 2016

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional Strășeni nr. 2/26 din 30 mai 2012

Serviciul relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 2838

Cu privire la stabilirea perimetrului intravilanului satului Făgureni

Serviciul relații funciare și cadastru

Borș Valeriu, șef al Serviciului relații funciare și cadastru
tel.: 237 2 2838

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/12 din 25 februarie 2014

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale a funcționarilor publici de conducere

Serviciul juridic

Ion Malic, șef al Serviciului juridic,

tel.: 237 2 79 11

e-mail: ion.ms@mail.ru

Cu privire la transmiterea cheltuielilor efectuate prin alocații de la bugetul raional la reparații capitale

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, în primă lectură

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la pregătirea instituțiilor din subordinea Consiliului raional pentru activitate în perioada rece 2016 - 2017

Aparatul președintelui raionului

Nicolae Budu, vicepreședinte al raionului

tel.: 237 22750

e-mail: budunicolae18@gmail.com

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 6/20 din 25 decembrie 2012

Direcția învățământ

Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţământ
tel.: 237 22748
e-mail: dî.străşeni@gmail.com

Cu privire la aprobarea Programului de acordare a concediilor de odihnă anuale

Aparatul președintelui raionului

Secrieru Drăgălina, specialist principal (cu atribuții în resurse umane)

tel.: 237 27909

Cu privire la casarea bunurilor uzate

Direcția finanțe

Manoli Vera, şef al Direcţiei finanţe
tel.: 237 22467
e-mail: dgfst@gmail.ru

Cu privire la sistarea Biroului Comun de Informații și Servicii

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 237 2 2548

e-mail: as.straseni@gmail.com

Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

Direcția asistență socială și protecție a familiei

Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a familiei

tel.: 237 2 2548

e-mail: as.straseni@gmail.com

Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016

Aparatul președintelui raionului

Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

tel.: 237 23625

e-mail: ion_ursu11@yahoo.com

Cu privire la vânzarea bunului prin licitație

Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șel al Serviciului juridic,

tel.: 237 27911

e-mail: ion.ms@mail.ru

Cu privire la autorizarea comercializării, prin licitație, a activelor neutilizate

Aparatul președintelui raionului

Nicolae Budu, vicepreședinte al raionului

tel.: 237 22750

e-mail: budunicolae18@gmail.com

Cu privire la transmiterea în folosință a unor încăperi

Aparatul președintelui raionului

Malic Ion, șel al Serviciului juridic,

tel.: 237 27911

e-mail: ion.ms@mail.ru

Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare Publice Centrul de Sănătate Strășeni

Centrul de Sănătate Strășeni

Iațîșin Andrei, șef al IMSP Centrul de Sănătate Strășeni

tel.: 237 28262

Cu privire la premierea și acordarea ajutorului material personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Cu privire la abrogarea Decizie Consiliului raional nr. 3/11 din 24 august 2016

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Cu privire la aprobarea Programului raional de promovare a sănătății pentru anii 2017 - 2020

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

Cu privire la aprobarea Programului raional de imunizări pentru anii 2017 - 2020

Aparatul președintelui raionului

Harcenco Elena,

Vicepreședinte al raionului

tel. : 0237 2 20 56

 Alte Consultări publice ale proiectelor

Publicat: 16.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 16.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 13.05.2022   
Accesări: 2
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 25
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 7
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 13
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 8
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 13
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 12
Publicat: 06.05.2022   
Accesări: 5
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 37
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 30
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 18
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 19
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 27
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 22
Publicat: 03.05.2022   
Accesări: 18

1 - 20 din 482

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2022 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1152790   Total ieri: 630   Total azi: 45