Prima pagină  »  Proiecte de decizii
Proiecte de decizii
Proiecte de decizii pentru ședința Consiliului raional din 16 iulie 2015
Publicat: 14.07.2015   

                                                                                         PROIECT                                             

DECIZIE nr.    5/1

din   16   iulie     2015

 

 

Cu privire la alegerea

preşedintelui raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. k) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

 

1.Se alege în funcţia de preşedinte al raionului Străşeni  domnul  consilier   _________________________________________.

 

     Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea președintelui raionului Strășeni”

 

  În punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV 14 noiembrie 2003 se stipulează că Consiliul raional alege din rîndul consilierilor președintele raionului. Alegerea se face la decizia consiliului, prin votul majorității consilierilor aleși în condițiile Legii privind administrația publică locală.

Art. 43 alin. (1), lit. k) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, expres stipulează  că, ”consiliul raional  alege din rîndul consilierilor, în condițiile prezentei legi, președintele raionului”.

Art. 49 alin.(1) al aceleiași legi, prevede că ”consiliul raional alege  președintele raionului, la propunerea a cel puțin o treime din consilieri aleși, cu votul majorității consilierilor aleși”.

       Proiectul de decizie se propune în  conformitate cu prevederile legale                           și se prezintă  comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

                                                                                         PROIECT       

                                     

DECIZIE nr.    5/2

din   16   iulie     2015

 

 

Cu privire la alegerea

vicepreşedinților raionului Străşeni

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) lit. l) , art. 49 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare, Consiliul raional DECIDE:

 

 

     1.Se aleg în funcţia de vicepreşedinți ai raionului Străşeni  domnii     ___________________________________________________________.

 

  Preşedinte al şedinţei,                                                       _______________                                            

 

Contrasemnat:

Secretar al Consiliului raional,                                         Nina RUSU

 

NOTĂ INFORMATIVĂ

la proiectul de  decizie „Cu privire la alegerea vicepreședinților raionului Strășeni”

 

Art. 43 alin. (1)  lit. l) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, expres stipulează  că consiliul raional  alege, la propunerea președintelui raionului, vicepreședinții  și îi eliberează din funcție, în condițiile prezentei legi.

Art. 49  alin.(2), (3),(4) al aceleiași legi, prevede că președintele raionului este asistat de vicepreședinți. Numărul de vicepreședinți se stabilește de consiliul raional , la propunerea președintelui raionului. Vicepreședinții raionului se aleg de consiliul raional,  la propunerea președintelui raionului, cu votul majorității consilierilor aleși. În funcția de vicepreședinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor.

    Punctul 4 din Regulamentul –cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, aprobat prin Legea nr.  457-XV  din 14 noiembrie 2003 se stipulează ”Candidatura pentru funcția de vicepreședinte (vicepreședinți) al raionului se propune de președintele raionului, după consultarea fracțiunilor)”.

        Proiectul de decizie se propune în conformitate cu prevederile legale                            comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi Consiliului raional pentru examinare şi aprobare în şedinţă.

 

Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului

Natalia Croitor, specialist principal

 

 

 

 

 

 

 Alte Proiecte de decizii

Publicat: 23.04.2019   
Accesări: 161
Publicat: 28.02.2019   
Accesări: 250
Publicat: 25.01.2019   
Accesări: 332
Publicat: 03.12.2018   
Accesări: 461
Publicat: 26.10.2018   
Accesări: 729
Publicat: 23.07.2018   
Accesări: 668
Publicat: 18.04.2018   
Accesări: 791
Publicat: 23.01.2018   
Accesări: 960
Publicat: 01.12.2017   
Accesări: 1087
Publicat: 24.10.2017   
Accesări: 1063
Publicat: 25.07.2017   
Accesări: 1314
Publicat: 04.05.2017   
Accesări: 1035
Publicat: 03.02.2017   
Accesări: 1861
Publicat: 02.12.2016   
Accesări: 906
Publicat: 02.11.2016   
Accesări: 1694
Publicat: 08.08.2016   
Accesări: 1559
Publicat: 04.05.2016   
Accesări: 1564
Publicat: 04.02.2016   
Accesări: 2463
Publicat: 21.12.2015   
Accesări: 2172
Publicat: 02.12.2015   
Accesări: 1017

1 - 20 din 28

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 606307   Total ieri: 462   Total azi: 67