Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Înștiințare privind convocarea Consiliului raional în ședința ordinară din 12 septembrie 2014
Publicat: 29.08.2014   

nr. 409  din  29  august  2014

                                                                              

                                                                                         Dlui(dnei)______________________ 

                                               

                                                        Stimate dle consilier,

                                                                                                                       

                                                

     În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 104   din 28 septembrie 2014, se convoacă Consiliul raional în şedinţă ordinară,  la 12 septembrie 2014, cu începere de la ora 1000, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1. Cu privire la pregătirea instituţiilor  de învăţămînt  pentru activitate în  anul

   de studii  2014-2015

  Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

2. Cu privire la pregătirea economiei şi a sferei sociale din raion pentru activitate în

    perioada   toamnă-iarnă  2014-2015   

         Raportor: Porcescu Petru, vicepreşedinte al raionului

3. Cu privire la executarea bugetului raional pe primul  semestru  anul 2014

         Raportor: Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

4. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional  adoptate în

    trimestrul II, 2014 

         Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

5. Cu privire la aprobarea Strategiei raionale de incluziune socială a persoanelor cu

    dizabilități pentru anii 2014-2018

         Raportor: Nicula Sergiu, vicepreședinte al raionului 

6. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în

     toamna anului 2014

         Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni 

7. Cu privire la privatizarea  locuinţei

         Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

8. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional în instanța de     judecată

         Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei speciale

         Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

10. Cu privire la vînzarea bunului imobil, prin licitație

           Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

11. Cu privire la vînzarea bunului imobil, prin licitație

           Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

12. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional pentru

      semestru IV al anului 2014

           Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 13. Cu privire la  rezultatele  auditului conformității  cu elemente de performanță

       ”Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a

        bunurilor  și achitare a  compensațiilor persoanelor supuse represiunilor

        politice, care necesită soluționare stringentă”

        Raportor: Nicula Sergiu, vicepreședinte al raionului 

 14. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale

            Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

    15. Cu privire la alocarea  mijloacelor financiare din componenta raională

             Raportor: Certan Iulia, şef al Direcţiei învăţămînt

  16. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/33 din 24 februarie

        2012

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

   17. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

              Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

   18. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/15 din 13 iunie

         2014

          Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  19. Cu privire la corelarea bugetului raional

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  20. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  21. Cu privire la rectificarea bugetului raional

             Raportor:  Manoli Vera, șef al Direcţiei  finanţe

  22. Cu privire la racordarea la gazoductul de presiune înaltă a SRL ”AGRO MORĂRIȚA”

             Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică

                          și a teritoriului

  23. Cu privire la darea în locațiune, prin licitație, a patrimoniului public

            Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

 24. Cu privire la instituirea Zilei rîului Bîc

             Raportor: Voloșciuc  Petru, preşedinte al raionului

 

Proiectele de decizii se anexează la înştiinţare.

( Proiectele de decizii sunt publicate  pe pagina web a Consiliului raional www.crstraseni.md)

 

Sunt convocate  în şedinţă următoarele comisii consultative de specialitate  de preşedinţii acestora:

 

05.09.2014, ora 13.00, bir. 111

Comisia învățămînt, cultură, turism, tineret și sport, sănătate publică și protecție socială;

 

 08.09.2014, ora 13.00, bir. 111     Comisia construcției, amenajarea teritoriului, protecția

                                                              mediului

 

08.09.2014, ora 15.00, bir. 111

Comisia   menţinerea ordinii publice şi drept;

 

09.09.2014, ora 13.00, bir. 111

Comisia economie, industrie, agricultură;

 

09.09.2014, ora 15.00, bir. 111

Comisia planificare, finanţe, buget.

 

La şedinţele comisiilor pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestor comisii (art.13 al Legii pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, art.15 al Regulamentului  privind funcţionarea Consiliului raional Străşeni ).

 

 

Vă mulţumim  pentru participare.

Cu respect,

Secretar al  Consiliului raional Străşeni,                                     Nina RusuAlte Anunțuri

Publicat: 19.08.2019   
Publicat: 16.08.2019   
Publicat: 14.08.2019   
Publicat: 12.08.2019   
Publicat: 09.08.2019   
Publicat: 05.08.2019   
Publicat: 02.08.2019   
Publicat: 30.07.2019   
Joi, 01 august 2019 Casa Raională de Cultură Strășeni Citeşte mai mult...
Publicat: 30.07.2019   
Joi, 01 august 2019 Consiliul raional Strășeni Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2019   
Publicat: 05.07.2019   
Publicat: 03.07.2019   
Publicat: 10.06.2019   
Duminică, 30 iunie 2019 Citeşte mai mult...
Publicat: 29.05.2019   
Publicat: 28.05.2019   
02 iunie 2019, ora 09:30, Piaţa din fața edificiului Consiliului raional Străşeni Citeşte mai mult...
Publicat: 28.05.2019   
În cadrul manifestării dedicate Zilei Internaționale a Copilului ”Familie unită, Copilărie fericită” Citeşte mai mult...
Publicat: 18.05.2019   
Publicat: 13.05.2019   
Publicat: 13.05.2019   
Publicat: 13.05.2019   

1 - 20 din 256

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 628690   Total ieri: 459   Total azi: 124