Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
ANUNȚ! Concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional Strășeni
Publicat: 12.07.2021   

Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni

anunță concurs:

 

Nr.

d/o

Denumirea funcției

Numărul de unități

Data limită a depunerii dosarului la adresa juridică: mun. Strășeni,

str. Toma Ciorbă nr. 11/1,

Serviciul resurse umane

Telefon de contact: 0 237 22464

1.

Asistent medical

2

28.07.2021


Cerințele postului: 

1. Studii medii;

2. Întrerupere în stagiul medical nu mai mare de 5 ani;

3. Cunoștințe practice și teoretice la nivel de asistent medical (protocoalele clinice, Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, Codul deontologic al lucrătorului medical și farmaceutic);

4. Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor;

5. Apt de muncă conform certificatului medical;

6. Munca în ture;

7. Motivare pentru această funcție;

8. Lucru în echipă;

9. Cunoașterea limbei romăne fluent (citit și scris);

10. Cunoașterea calculatorului.

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

  • Cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
  • Copia actului de identitate;
  • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
  • Copia conformă cu originalul carnetului de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • Declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale, care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • Certificatul medical pentru angajare;
  • Curriculum vitae;
  • Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
  • Copiile documentelor prezentate  se vor prezenta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora.
  • Dosarul necesită a fi depus personal la Serviciul resurse umane al IMSP Spitalul raional Strășeni.                       

 Alte Anunțuri

Publicat: 24.11.2021   
Publicat: 23.11.2021   
Publicat: 16.11.2021   
Publicat: 15.11.2021   
Publicat: 04.11.2021   
Publicat: 01.11.2021   
Publicat: 25.10.2021   
Publicat: 11.10.2021   
Publicat: 20.09.2021   
Publicat: 13.09.2021   
Publicat: 13.09.2021   
Publicat: 08.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 02.09.2021   
Publicat: 13.08.2021   
27 august 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
17 august 2021, ora 10.00, Consiliul raional Strășeni (sala de ședințe, etajul I) Citeşte mai mult...
Publicat: 17.06.2021   
Publicat: 17.06.2021   
27 iunie 2021 la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis" Citeşte mai mult...
Publicat: 14.06.2021   
Publicat: 08.06.2021   

1 - 20 din 366

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2021 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 1073145   Total ieri: 468   Total azi: 226