Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante
Publicat: 13.05.2019   

     IMSP Spitalul Raional Strășeni cu sediul în or.Strășeni, str.Toma Ciorbă 11/1,email: srstraseni@ms.md anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante în corespundere cu Ordinul MS nr.139-p§3  din 15.10.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii”, după cum urmează:

 

Nr.

d/o

Denumirea funcției

Nr. de unități vacante

 1.  

Medic chirurg (asistența medicală urgentă)

1

 1.  

Medic internist (medic de urgență)

2

 1.  

Medic profpatolog

1

 1.  

Medic kinetoterapeut

1

 1.  

Medic cabinet consiliere și testare voluntară

1

 1.  

Medic epidemiolog

1

 1.  

Medic neurolog (maturi)

1

 1.  

Medic  neurolog (copii)

1

 1.  

Medic alergolog

0,5

 1.  

Medic nefrolog

0,5

 1.  

Medic proctolog

0,25

 1.  

Medic  pediatru

1 (determinată)

 1.  

Farmacist diriginte

1

 1.  

Asistent medical

2

 1.  

Moașă

1

 

         Cerințele față de  post:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii superioare/medii speciale  în domeniu (reieșind din postul pentru care se aplică);
 • studii postuniversitare
 • cunoașterea limbii române
 • reputație ireproșabilă
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Atitudini/ Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, politeţe, responsabilitate, rezistentă la efort şi stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

    Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs cu menționarea postului;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii  și ale altor acte care atestă efectuarea unor specilizări sau instruiri;
 • copia conformă cu originalul carnetului  de muncă sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar  sau declarația pe propria răspundere că nu are antecedente penale,care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • certificatul medical pentru angajare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;

Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate notarial sau se vor prezinta împreună cu documentele originale, pentru a confirma veridicitatea acestora. Dosarul necesită a fi depus personal la Secția Resurse Umane (blocul serviciul economic, contabilitate, juridic, resurse umane) IMSP SR Strășeni/prin poştă/ prin e-mail.

Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Raional Strășeni, în zilele de luni pînă vineri, de la ora 8-00 pînă la ora 16-30.

        Termenul  limită de depunere a dosarului : 24.05.2019.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare referitor la organizarea concursului: Jalbă Neonila șef SRU.

     tel.0-237-2-24-64/060415735 , srstraseni@ms.md.

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 15.05.2020   
Publicat: 09.04.2020   
Publicat: 17.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 10.03.2020   
Publicat: 06.03.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 27.02.2020   
Publicat: 17.02.2020   
Publicat: 11.02.2020   
Publicat: 10.02.2020   
Publicat: 06.02.2020   
Sesiunea tematică la tema “Sprijin în procesul de reformare a administrației publice” Citeşte mai mult...
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 04.02.2020   
Publicat: 28.01.2020   
Publicat: 22.01.2020   
Publicat: 17.01.2020   
Publicat: 19.12.2019   
Publicat: 11.12.2019   
12 decembrie 2019 Citeşte mai mult...

1 - 20 din 288

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 792567   Total ieri: 286   Total azi: 75