Prima pagină  »  Anunțuri
Anunțuri
Consiliul raional Strășeni se întrunește în ședință extraordinară la data de 21 decembrie 2017
Publicat: 15.12.2017   

      În conformitate cu prevederile art. 45, 53 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, privind administraţia publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Vă aducem la cunoştinţă că,  prin Dispoziţia  preşedintelui  raionului nr. 218 din 14 decembrie  2017, se convoacă Consiliul raional în şedinţă extraordinară,  la 21 decembrie 2017, cu începere de la ora 12.00, în incinta Consiliului raional, (sala de ședințe, et. 1), or. Străşeni, str. Mihai Eminescu, 28, cu următoarea ordine de zi:

 

1.  Cu privire la rectificarea Bugetului raional

         Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

3.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

         Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

4.   Cu privire la aprobarea Regulamentelor privind gestionarea veniturilor

     colectate

         Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

5.  Cu privire la transmiterea costurilor investiţionale formate în urma

      achiziționării de lucrări și servicii din contul mijloacelor bugetului raional

         Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

6.  Cu privire la casarea bunurilor uzate

         Raportor: Bodean Veronica, director al Liceului Teoretic ”Ion

         Vatamanu”

7.   Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico - Sanitare

      Publice Spitalul raional Strășeni

  Raportor: Topor Iurie, director  interimar al Instituției Medico – Sanitare

                   Publice Spitalul raional Strășeni

8. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituției Medico – Sanitare

    Publice Centrul de Sănătate Strășeni

  Raportor: Pocinoc Nicolae, șef adjunct al Instituției Medico – Sanitare

                 Publice   Centrul de Sănătate Strășeni

9. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Întreprinderii Municipale

    Centrul Stomatologic raional Strășeni

        Raportor: Croitoru Maria, manager al ÎM Centrul Stomatologic

                          raional Strășeni

10.  Cu privire la aprobarea statelor de personal ale instituțiilor medico - sanitare

     publice centre de sănătate fondate de Consiliul raional Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

11. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al bolilor

       cardiovasculare pentru anii 2018-2020

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

12. Cu privire la aprobarea Planului local anticorupție pentru anii 2018-2020

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

13. Cu privire la privatizarea locuinței

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

14. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu Fundația Culturală Căpriana

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

15. Cu privire la darea în locațiune a  unor bunuri imobile, prin licitație

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic

16. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea

      Serviciului transport și gospodăria drumurilor

            Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

17. Cu privire la numirea în funcție

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

18. Cu privire la numirea în funcție

             Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

19.  Cu privire la transmiterea unor bunuri  materiale

             Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

20. Cu privire la transmiterea unui bun  material în comodat

             Raportor: Popa Mihail, președinte al raionului

21. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului raional nr. 2/14 din 20 mai 2016

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției învățămînt

 

 Alte Anunțuri

Publicat: 18.07.2018   
Publicat: 17.07.2018   
Publicat: 12.07.2018   
Publicat: 09.07.2018   
Publicat: 13.06.2018   
Publicat: 11.06.2018   
Publicat: 08.06.2018   
Publicat: 07.06.2018   
Publicat: 07.06.2018   
Publicat: 04.06.2018   
Publicat: 25.05.2018   
Publicat: 24.05.2018   
Publicat: 21.05.2018   
Publicat: 18.05.2018   
Publicat: 17.05.2018   
Publicat: 16.05.2018   
Publicat: 10.05.2018   
Publicat: 10.05.2018   
Publicat: 08.05.2018   
Publicat: 04.05.2018   

1 - 20 din 204


Mesajul de salut al Preşedintelui raionului Străşeni,
Mihail POPA


Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 20 iulie 2018
18.07.2018
ANUNȚ - Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
17.07.2018
ANUNȚ - Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
17.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-şef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
16.07.2018
Acțiunile principale pentru perioada 16 - 22 iulie 2018
12.07.2018
ANUNȚ - Proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
12.07.2018
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante - specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
10.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de șef al Serviciului economie și politici investiționale, Direcția economie, construcții și politici investiționale
09.07.2018
Acțiunile principale pentru perioada 09- 15 iulie 2018

 


STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 414801   Total ieri: 414   Total azi: 95