Prima pagină  »  Noutăţi și evenimente
Noutăţi și evenimente
Ședința ordinară a Consiliului raional
Publicat: 25.08.2017   

 

          Conform dispoziției președintelui raionului nr. 101 din 10.08.2017, la data de 25 august 2017 a avut loc ședința ordinară a Consiliului raional. La ședință au fost prezenți 28 de consilieri din cei 33 aleși.

         Ședința a fost prezidată de către dl consilier Iovu Igor, ales președinte al ședinței.

         Conform ordinii de zi aprobate de către consilieri au fost dezbătute 43 de chestiuni și adoptate 43 de decizii:

1. Cu  privire la executarea bugetului raional pe primul semestru 2017

          Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

2. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt pentru activitate în noul an de   studii 2017-2018

         Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

3. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului raional adoptate în   trimestrul II, 2017 

         Raportor:  Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

 4. Cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen și serviciul civil în perioada septembrie  2017- ianuarie 2018

             Raportor: Arnăut Igor, comandant al Centrului Militar Teritorial Strășeni

 5. Cu privire la instituirea Burselor Consiliului raional și aprobarea  Regulamentului  privind susținerea elevilor dotați

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

6. Cu privire la aprobarea Listei studenților din instituțiile de învățămînt superior, colegii absolvenți ai instituțiilor de învățămînt de tip liceal din raion, cărora li se acordă   Bursa specială a Consiliului  raional pentru anul de studii 2017-2018

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

7. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției învățămînt

          Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

8. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției economie, construcții și politici investiționale

         Raportor: Sîrbu Nicolae, șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a  teritoriului

9. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de plasament pentru persoane vîrstnice și adulte și al statelor de personal

           Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a   familiei

10. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Direcției asistență  socială și protecție a familiei

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a   familiei

11. Cu privire la casarea bunurilor uzate

            Raportor: Olevschi Natalia, șef al Direcției asistență socială și protecție a     familiei

12. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea Secției cultură, turism, tineret și  sport

            Raportor: Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

13. Cu privire la aprobarea  Regulamentului privind organizarea și funcționarea  Serviciului juridic

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

14. Cu privire la privatizarea locuinței

           Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

15. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 1/9.14 din 26 februarie  2016

           Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului

16. Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului raional în instanța de  judecată

            Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic,  Aparatul președintelui raionului

17. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu organizația teritorială Strășeni a A.O. ”Asociația nevăzătorilor din Moldova”

           Raportor: Malic Ion, șef al  Serviciului juridic,  Aparatul președintelui   raionului

18. Cu privire la aprobarea Regulamentului de  organizare și funcționare a  Direcției finanțe

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

19. Cu privire la casarea bunului uzat

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

20. Cu privire la modificarea unor decizii ale Consiliului raional

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

21. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul pentru educaţie   incluzivă

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

22. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională    

            Raportor: Manoli Vera, șef al Direcției  finanțe

23. Cu privire la modificarea Bugetului raional pe anul 2017

            Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă

           Raportor: Manoli Vera, șef  al Direcţiei  finanţe

25. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului raional Strășeni pentru trimestrul IV al anului 2017

           Raportor: Rusu Nina, secretar al Consiliului raional

26. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

27. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico - Sanitare Publice  Spitalul Raional Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

28. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico - Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

29. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Cojușna

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

30. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Micăuți

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

31. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Lozova

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

32. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Pănășești

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

33. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Sireți

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

34. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Vorniceni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

35. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de organizare și funcționare a  Instituției Medico-Sanitare Publice  Centrul de Sănătate Zubrești

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

36. Cu privire la coordonarea  Regulamentului de activitate a  Întreprinderii  Municipale  Centrul Stomatologic  Raional  Strășeni

            Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

37. Cu privire la aprobarea componenței nominale a consiliilor administrative ale instituțiilor medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni

           Raportor: Harcenco Elena, vicepreședinte al raionului

38. Cu privire la activitatea Casei raionale cultură în perioada primului semestru 2017

            Raportori: Radu Vasile, director al Casei raionale cultură

                            Schirliu Vera, șef al Secției cultură, turism, tineret și sport

39. Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Raionul Strășeni și Județul Vaslui, România

            Raportor: Ursu Ion, vicepreședinte al raionului

40. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

41. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

42. Cu privire la  reorganizarea unor instituții de învățămînt prin absorbție

            Raportor: Certan Iulia, șef al Direcției  învățămînt

43. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 4/2 din 09 iulie 2015

            Raportor: Malic Ion, șef al Serviciului juridic, Aparatul președintelui raionului.

         După ce vor fi semnate de către președintele ședinței și contrasemnate de către secretarul Consiliului raional, deciziile vor fi plasate pe pagina web a Consiliului raional la secțiunea ,,Transparența decizională”/,,Decizii adoptate”.Alte Noutăţi și evenimente

Publicat: 15.09.2017   
Publicat: 15.09.2017   
Publicat: 01.09.2017   
31 august – zi de sărbătoare națională, zi care se înscrie în sărbătorile de suflet ale tuturor cetățenilor. Nu există nimic mai sfînt pentru un popor decît graiul matern, decît ,,limba română care este suma celor mai armonioase sunete din univers” (Valeria Mahok). Citeşte mai mult...
Publicat: 28.08.2017   
La 27 august în întreaga țară se marchează sărbătoarea națională - Ziua Independenței. Cu această ocazie, la Strășeni, sub egida președintelui raionului, dl Mihail Popa, Secția cultură, turism, tineret și sport a organizat o manifestare de marcare a acestui eveniment important pentru Republica Moldova. La eveniment au participat: președintele raionului dl Mihail Popa, vicepreședintele raionului dl Ion Ursu, reprezentanți ai serviciilor descentralizate și desconcentrate, cetățeni. Citeşte mai mult...
Publicat: 25.08.2017   
Publicat: 25.08.2017   
Publicat: 18.08.2017   
Astăzi, 18 august, în Casa raională de cultură s-au desfășurat lucrările Conferinței pedagogilor, organizată tradițional de către Direcția învățămînt, sub egida președintelui raionului, dl Mihail Popa. Citeşte mai mult...
Publicat: 14.08.2017   
Publicat: 02.08.2017   
La data de 1 august, în incinta Consiliului raional Strășeni s-a desfășurat ședința comună privind coordonarea acțiunilor pentru implementarea Programului de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017 – 2020 (PDCT 2022). Citeşte mai mult...
Publicat: 28.07.2017   
Publicat: 25.07.2017   
Astăzi, 25 iulie, la Strășeni s-a desfășurat ședința de lansare a activității ,,Implementarea cofinanțării UE a proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL) pentru achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică pentru două proiecte în domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare și patru proiecte în domeniul Eficienței Energetice în clădirile publice din Regiunea de Dezvoltare Centru”. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.07.2017   
Astăzi, dl Mihail Popa, președintele raionului, împreună cu dl Ion Ampava, șef-adjunct al Direcției învățămînt, au participat la ceremonia de înmînare a celor 96 de microbuze donate de Guvernul României. Citeşte mai mult...
Publicat: 19.07.2017   
Publicat: 18.07.2017   
Astăzi, 18 iulie, conform orarului vizitelor în teritoriu a membrilor Guvernului, aprobat de dl Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova, la Consiliul raional Strășeni s-a aflat în vizită de lucru dl Vladimir Cebotari, ministrul justiției. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.07.2017   
În perioada 14 – 16 iulie 2017, președintele raionului, dl Mihail Popa împreună cu dl Vasile Grosu, consilier raional și dna Veronica Bodean, directorul LT ,,I. Vatamanu” din orașul Strășeni, au fost invitații autorităților din raionul Volkovîsk, alături de oficialități din Polonia și Rusia. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.07.2017   
Marți, 05 iulie 2016, la Strășeni a fost adusă una dintre cele nouă autospeciale donate de pompierii voluntari ai Organizației ,,Structure projects Moldova”, din Thüringen, landul Voralberg, Austria. Citeşte mai mult...
Publicat: 05.07.2017   
Astăzi, 05 iulie 2017, în sala de ședințe a Consiliului raional Strășeni a avut loc o ședință de lucru la care au participat primarii orașelor, comunelor, satelor din raion, agenții economici și reprezentanți ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2017   
,,Eminesciana an de an ne-adună De cânt și poezie codru-ntreg răsună Doinește și frunzișul pe verdele lui ram E ramul Eminescu – românescul neam” Citeşte mai mult...
Publicat: 26.06.2017   
Sîmbătă, 24 iunie 2017, la Casa raională de cultură a avut loc un concert extraordinar dedicat lui Mihai Eminescu, organizat de Secția cultură, turism, tineret și sport, sub egida președintelui raionului, dl Mihail Popa. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.06.2017   
Eliberați de emoțiile examenului de bacalaureat, absolvenții din raionul Strășeni au sărbătorit pentru ultima dată, vineri, 23 iunie 2017, alături de profesori și părinți Balul de absolvire. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 372

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2017 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 279147   Total ieri: 350   Total azi: 143