Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului președintelui raionului
Publicat: 29.07.2019   

 

AVIZ

 

     Președintele raionului anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional Strășeni, după cum urmează:

 

 1. Auditor intern principal (termen nedeterminat);
 2. Șef Secție comunicare și relații publice (termen nedeterminat);
 3. Specialist principal în Secția comunicare și relații publice (termen nedeterminat);
 4. Specialist principal – 2 unități, Serviciul construcții, Direcția economie, construcții și politici investiționale (termen nedeterminat);
 5. Specialist principal în Secția cultură, turism, tineret și sport (termen determinat);
 6. Specialist principal în Secția cultură, turism, tineret și sport (termen nedeterminat);

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

 1. La o funcţie publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază: 
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova; 
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 
 3. are capacitate deplină de exerciţiu; 
 4. nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; 
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respective;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Condiţii specifice -

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul solicitat (conform fișei postului);
 • experienţă profesională în domeniu.
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet).

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 16 august 2019 pe adresa:

mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 23630.

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare   profesională și/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar.

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere la momentul depunerii dosarului, necesar a fi prezentate ulterior (la numirea in funcție).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:           

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea  nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 768 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local;
 • Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr. 98 din 04 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate;
 • Legea  nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr.158 - XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • Legea nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în domeniul decizional;
 • Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie  2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158 – XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.


Alte Funcții vacante

Publicat: 10.07.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 17.06.2020   
Publicat: 16.06.2020   
Publicat: 16.06.2020   
Publicat: 11.06.2020   
Publicat: 11.06.2020   
Publicat: 11.06.2020   
Publicat: 03.06.2020   
Publicat: 05.05.2020   
Publicat: 06.04.2020   
Publicat: 06.04.2020   
Publicat: 23.03.2020   
Publicat: 23.03.2020   
Publicat: 02.03.2020   
Publicat: 02.03.2020   
Publicat: 02.03.2020   
Publicat: 11.02.2020   
Publicat: 11.02.2020   

1 - 20 din 222

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2020 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 818159   Total ieri: 481   Total azi: 346