Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante - Specialist principal în contabilitatea Direcţiei finanţe
Publicat: 03.01.2019   

Funcţie vacantă pentru concurs :

Specialist principal în contabilitatea Direcţiei finanţe

Scopul general al funcţiei:

Monitorizarea executării contului de încheiere a exerciţiului bugetar 

Sarcinile de bază:

  1. Controlul corectitudinii ţinerii evidenţei contabile;

  2. Studierea sistematică a cadrului normativ, regulamentelor, instrucţiunilor, indicaţiilor metodologice în domeniul finanţelor publice şi acordarea ajutorului metodologic executorilor de buget;

  3. Exercitarea atribuţiilor delegate.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază -

·   deţine cetăţenia Republicii Moldova;

·   posedarea limbii moldoveneşti şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu

·   neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·   lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

·   neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;

Condiţii specifice -

  • studii superioare (licenţă) în domeniu;

  • 1 an de experienţă profesională în domeniu;

  • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet);

Aptitudini: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare;

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 23 ianuarie 2019, ora 17.00,

pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 312.

     Persoana de contact: tel.0-237-2-81-23.

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 01.07.2019   
Publicat: 13.06.2019   
Publicat: 03.06.2019   
Publicat: 29.05.2019   
Publicat: 02.05.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 05.03.2019   
Publicat: 25.02.2019   
Publicat: 21.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 28.12.2018   
Publicat: 14.12.2018   
Publicat: 03.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 20.11.2018   

1 - 20 din 162

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 615843   Total ieri: 353   Total azi: 370