Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă (termen nedeterminat) de specialist principal (resurse umane) în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 12.11.2018   

AVIZ

 

   Direcția asistență socială și protecție a familiei Strășeni anunță prelungirea termenului de depunere a actelor pentru participarea la concurs pentru ocuparea funcției vacante (termen nedeterminat) de specialist principal (resurse umane).

Scopul general al funcției: Asigurarea evidenței și controlului procesului de executare a documentelor ce ţin de competenţa autorităţii şi asigurarea executării acestora. 

Sarcinile de bază:

 1. Coordonarea procesului de optimizare a circuitului documentar și de control al executării documentelor;

 2. Efectuarea controlului executării calitative și în termen a tuturor indicațiilor organelor ierarhic superioare;

3. Generalizarea informației și elaborarea rapoartelor privind executarea și gestionarea documentelor;

 4. Asigurarea controlului procesului de executare a documentelor ce țin de competența autorității și propunerea asigurarea executării acestora;

5. Participă la elaborarea sistemului de gestionare a documentelor la nivelul instituției, propune soluții de optimizare a acestuia. 

Cerinţe specifice pentru participare la concurs :

· studii superioare, cursuri de perfecționare în domeniul resurselor umane ar constitui un avantaj;

· cunoașterea legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

 · experiență profesională ce implică evidența resurselor umane, gestionarea și executarea documentelor, generalizarea informațiilor și elaborarea rapoartelor.

· abilități de utilizare a computerului. 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 1. Cetăţean al Republicii Moldova,

 2. Cunoaşterea limbii de stat și a limbii ruse,

 3. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet),

 4. Fără antecedente penale,

 5. Apt de muncă, din punct de vedere medical.

 6. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

 7. Atitudini/Comportamente:respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate vor depune dosarul personal la concurs, care conține:

 1. cererea de participare,

 2. copia buletinului de identitate;

 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare,

 4. copia carnetului de muncă,

 5. certificat medical,

 6. cazier judiciar.

 • Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentelor originale pentru a fi verificată veridicitatea lor

Bibliografia concursului:

- Constituția Republicii Moldova,

- Codul muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, - Acte normative în domeniul serviciului public:

- Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,

- Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2001”Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public” ,

-Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public,

- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;

- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;

- Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare,

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 ,,Cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici”. 

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 30 noiembrie 2018,

la adresa: mun. Strășeni, Consiliul rational, str. M.Eminescu 28, bir. 102.

 

Persoana de contact: Ciochină Larisa, tel 023728142.

 

 

 Alte Funcții vacante

Publicat: 07.10.2019   
Publicat: 20.09.2019   
Publicat: 19.09.2019   
Publicat: 18.09.2019   
Publicat: 13.09.2019   
Publicat: 12.09.2019   
Publicat: 10.09.2019   
Publicat: 02.09.2019   
Publicat: 02.09.2019   
Publicat: 19.08.2019   
Publicat: 19.08.2019   
Publicat: 19.08.2019   
Publicat: 16.08.2019   
Publicat: 15.08.2019   
Publicat: 15.08.2019   
Publicat: 12.08.2019   
Publicat: 31.07.2019   
Publicat: 31.07.2019   
Publicat: 31.07.2019   
Publicat: 29.07.2019   

1 - 20 din 189

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 655221   Total ieri: 756   Total azi: 94