Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-şef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 10.09.2018   

A V I Z

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni

prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef

         

       Scopul  general al funcţiei: Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

        Sarcinile de bază:

Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile.

Elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni pe anul bugetar respectiv.

Efectuarea cheltuielilor administrative destinate Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

·         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·         posedarea limbii române şi a limbilor oficiale de comunicare;

·         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·         lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

·         neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

·         studii superioare în domeniul contabilităţii;

·         cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);

·         Aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;

·         Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul pentru concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar:

e) certificatul medical, după caz. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

     

Dosarul la concurs poate fi depus până la data de 25 septembrie 2018 inclusiv, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, biroul 108. Persoana de contact: Stati Natalia, tel. 023723207

Bibliografia:

·         Constituţia Republicii Moldova;

·         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr. 158 –XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·         Legea  contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Hotărârea Guvernului  nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor  locale de susţinere socială a populaţiei;

·         Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.  158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 25 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemAlte Funcții vacante

Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 08.11.2018   
Publicat: 29.10.2018   
Publicat: 19.10.2018   
Publicat: 19.10.2018   
Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 01.10.2018   
Publicat: 27.09.2018   
Publicat: 27.09.2018   
Publicat: 17.09.2018   
Publicat: 17.09.2018   
Publicat: 03.09.2018   
Publicat: 21.08.2018   
Publicat: 21.08.2018   
Publicat: 06.08.2018   
Publicat: 06.08.2018   
Publicat: 30.07.2018   

1 - 20 din 141


Mesajul de salut al Preşedintelui raionului Străşeni,
Mihail POPA


Ultima actualizare a site-ului:
Miercuri, 14 noiembrie 2018
14.11.2018
Mobilizarea instituțiilor medicale din raion privind realizarea Campaniei de donare a sîngelui
13.11.2018
Ședința de lucru cu șefii subdiviziunilor Consiliului raional Strășeni și șefii serviciilor publice desconcentrate în teritoriu
12.11.2018
Acțiunile principale pentru perioada 12 - 18 noiembrie 2018
12.11.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă (termen nedeterminat) de specialist principal (resurse umane) în cadrul Direcției asistență socială și protecție a familiei
12.11.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică de execuție vacantă - auditor intern principal în cadrul Aparatului preşedintelui raionului Străşeni
12.11.2018
Prelungirea termenului de depunere a actelor la concurs - funcţia publică de execuție temporar vacantă (termen determinat) de specialist superior în Secția comunicare și relații publice din cadrul Aparatului președintelui raionului
09.11.2018
Dispoziția președintelui raionului nr. 168 din 08 noiembrie 2018 "Cu privire la convocarea Consiliului raional în ședință ordinară"
09.11.2018
Mesajul președintelui raionului Strășeni, domnul Mihail POPA, cu prilejul Zilei Naționale a Tineretului

 


STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 464279   Total ieri: 414   Total azi: 292