Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-şef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 10.09.2018   

A V I Z

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni

prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef

         

       Scopul  general al funcţiei: Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

        Sarcinile de bază:

Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile.

Elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni pe anul bugetar respectiv.

Efectuarea cheltuielilor administrative destinate Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

·         deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

·         posedarea limbii române şi a limbilor oficiale de comunicare;

·         neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·         lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

·         neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

·         studii superioare în domeniul contabilităţii;

·         cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);

·         Aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;

·         Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul pentru concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar:

e) certificatul medical, după caz. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

     

Dosarul la concurs poate fi depus până la data de 25 septembrie 2018 inclusiv, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, biroul 108. Persoana de contact: Stati Natalia, tel. 023723207

Bibliografia:

·         Constituţia Republicii Moldova;

·         Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;

·         Legea nr. 158 –XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

·         Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

·         Legea  contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;

·         Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

·         Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

·         Hotărârea Guvernului  nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor  locale de susţinere socială a populaţiei;

·         Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.  158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

·         Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 25 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemAlte Funcții vacante

Publicat: 13.06.2019   
Publicat: 03.06.2019   
Publicat: 29.05.2019   
Publicat: 02.05.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 05.03.2019   
Publicat: 25.02.2019   
Publicat: 21.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 03.01.2019   
Publicat: 28.12.2018   
Publicat: 14.12.2018   
Publicat: 03.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 20.11.2018   

1 - 20 din 161

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 606308   Total ieri: 462   Total azi: 68