Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-şef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 06.08.2018   

A V I Z

 

Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni

prelungește concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de contabil-şef

         

       Scopul  general al funcţiei: Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile, conform prevederilor actelor normative în vigoare.

        Sarcinile de bază:

Asigurarea controlului corectitudinii ţinerii evidenţei contabile.

Elaborarea cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi proiectul devizului de venituri şi cheltuieli ale Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni pe anul bugetar respectiv.

Efectuarea cheltuielilor administrative destinate Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Străşeni.

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii române şi a limbilor oficiale de comunicare;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

Condiţii specifice:

 • studii superioare în domeniul contabilităţii;
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Word, Excel, Internet);
 • Aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
 • Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

 Persoanele interesate pot depune personal Dosarul pentru concurs, care va conţine:

a) formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar:

e) certificatul medical, după caz. 

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

   

Dosarul la concurs poate fi depus până la data de 29 august 2018 inclusiv, ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni, str. M. Eminescu, nr. 28, biroul 108. Persoana de contact: Stati Natalia, tel. 023723207

 

Bibliografia:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 158 –XVI din 4.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
 • Legea  contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007;
 • Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;
 • Hotărârea Guvernului  nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr.  158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 25 mai 2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;
 • Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 05.03.2019   
Publicat: 25.02.2019   
Publicat: 21.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 03.01.2019   
Publicat: 28.12.2018   
Publicat: 14.12.2018   
Publicat: 03.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 20.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 08.11.2018   

1 - 20 din 157

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 569429   Total ieri: 279   Total azi: 17