Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcţiile publice de execuție vacante de specialist principal; specialist superior, Secția comunicare și relații publice, Aparatul președintelui raionului
Publicat: 03.07.2018   

A V I Z

 

Președintele raionului Strășeni anunţă prelungirea depunerii dosarelor pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice de execuție vacante din Secția comunicare și relații publice din cadrul Aparatului președintelui raionului, de:

 • specialist principal (termen nedeterminat);
 • specialist superior (termen determinat).

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia publică poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii de bază:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul   respectiv în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 5. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
 6. are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
 7. în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condiţii specifice -

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul administrației publice sau drept;
 • 1 an de experienţă profesională în domeniu.
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet).

Abilități: de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control, evaluare.

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, comunicare eficientă.

Persoanele interesate vor depune personal / prin poștă / prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare   profesională și/sau de specializare;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificatul medical;
 6. cazierul judiciar.

*Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe proprie răspundere la momentul depunerii dosarului, necesar a fi prezentate ulterior (la numirea in funcție).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus pînă la data de 27 iulie 2018 pe adresa:

mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, în biroul 304.

Persoana de contact: Secrieru Drăgălina,  tel: 0237 2 79 09.

Pentru informația privind scopul general și sarcinile de bază ale funcțiilor scoase la concurs accesați pagina web www.crstraseni.md .

 Alte Funcții vacante

Publicat: 17.07.2018   
Publicat: 12.07.2018   
Publicat: 10.07.2018   
Publicat: 29.06.2018   
Publicat: 25.06.2018   
Publicat: 18.06.2018   
Publicat: 08.06.2018   
Publicat: 04.06.2018   
Publicat: 04.06.2018   
Publicat: 30.05.2018   
Publicat: 21.05.2018   
Publicat: 18.05.2018   
Publicat: 18.05.2018   
Publicat: 10.05.2018   
Publicat: 02.05.2018   
Publicat: 27.04.2018   
Publicat: 27.04.2018   
Publicat: 18.04.2018   
Publicat: 06.04.2018   
Publicat: 02.04.2018   

1 - 20 din 119


Mesajul de salut al Preşedintelui raionului Străşeni,
Mihail POPA


Ultima actualizare a site-ului:
Luni, 23 iulie 2018
23.07.2018
Acțiunile principale pentru perioada 23 - 29 iulie 2018
18.07.2018
ANUNȚ - Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
17.07.2018
ANUNȚ - Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
17.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de contabil-şef al Direcției asistență socială și protecție a familiei
16.07.2018
Acțiunile principale pentru perioada 16 - 22 iulie 2018
12.07.2018
ANUNȚ - Proba scrisă a Concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
12.07.2018
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante - specialist principal (achiziții publice) în Serviciul economie și politici investiționale (termen nedeterminat)
10.07.2018
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - funcția publică vacantă de șef al Serviciului economie și politici investiționale, Direcția economie, construcții și politici investiționale

 


STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2018 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 414904   Total ieri: 414   Total azi: 198