Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concurs - șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna
Publicat: 04.06.2018   

A V I Z

 

Consiliul raional Strășeni anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei de Șef al Instituției Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate Cojușna.

Condiţiile de participare la concurs:

    La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. deține altor state, dar cu  domiciliul în Republica Moldova;
 3. are studii superioare de licență și postuniversitare medicale, studii de masterat în managementul sănătății publice / management organizațional / administrare;
 4. cunoaște limba română, scris și vorbit la nivel înalt, alte limbi străine - la nivel conversațional;
 5. are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 7. este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei date, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 10. în ultimii 5 ani nu a fost destituită din funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 11. are o vechime în muncă de cel puțin 5 ani în domeniu;
 12. cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel).

Persoanele interesate, la înscrierea pentru concurs, vor depune personal un dosar care va include:

 1. cererea de participare la concurs;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii universitare și postuniversitare;
 4. copiile altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 5. recomandări, referințe;
 6. copia carnetului de muncă;
 7. curriculumul vitae (CV), conform modelului Europass;
 8. adeverința medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 9. cazierul judiciar;
 10. copia documentelor care atestă schimbarea numelui (după caz);
 11. lista cu datele de contact ale ultimilor 3 angajatori (după caz).

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate notarial sau se prezintă împreună cu  documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 30 zile de la data publicării pe pagina web www.crstraseni.md, pînă la data de 29 iunie 2018, inclusiv, pe adresa:

Consiliul raional Strășeni, mun. Străşeni, str. Mihai Eminescu, nr. 28, biroul 304.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului - dna Secrieru Drăgălina, specialist principal (în domeniul resurse umane) din cadrul Aparatului președintelui raionului - tel: 0237 2 79 09, e-mail: resurseumanecrs@gmail.com.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 26.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 25.03.2019   
Publicat: 05.03.2019   
Publicat: 25.02.2019   
Publicat: 21.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 03.01.2019   
Publicat: 28.12.2018   
Publicat: 14.12.2018   
Publicat: 03.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 20.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 08.11.2018   

1 - 20 din 157

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 569429   Total ieri: 279   Total azi: 17