Prima pagină  »  Funcții vacante
Funcții vacante
Aviz concurs funcție publică vacantă - specialist, Serviciul protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, Direcția asistență socială și protecție a familiei
Publicat: 26.01.2018   

A V I Z

 

Consiliul raional Străşeni,

Direcția asistență socială și protecție a familiei

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de

specialist, Serviciul protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi

 

Scopul  general al funcţiei: Protecţia persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi

            

      Sarcinile de bază:

Reprezentarea intereselor persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi în instanţele de drept;

Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice în problemele protecţiei sociale a populaţiei;

Identificarea persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi, a grupurilor defavorizate în vederea stabilirii măsurilor respective de ameliorare a situaţiei, inclusiv prin acordarea ajutorului material din Fondul raional de susţinere socială a populaţiei;

Pregătirea şi prezentarea rapoartelor şi altor materiale Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază:

  • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • posedarea limbii române şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;
  • neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
  • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  • este aptă, din punct de vedere al sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată;
  • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

  • studii superioare;
  • abilităţi de utilizare a calculatorului;
  • aptitudini: de organizare, de analiză şi sinteză, de comunicare, de implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu;
  • atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare continuă.

 

Persoanele interesate pot depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

a)  formularul de participare;

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii;

d) copia carnetului de muncă;  

f) cazierul judiciar;

e) certificatul medical, după caz.  

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus până la data de 09 februarie 2018 ora 17.00, pe adresa: or. Străşeni,  str. M. Eminescu, nr. 28, în biroul 108. Tel. 023723207

 

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

specialist, Serviciul protecţia persoanelor în etate şi cu dizabilităţi :

-          Constituţia Republicii Moldova;

-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;

-          Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-          Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

-          Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor  Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-          Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;

-          Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;

-          Legea nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie;

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional;

-          Legea nr. 60 din30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 Alte Funcții vacante

Publicat: 21.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 16.01.2019   
Publicat: 03.01.2019   
Publicat: 28.12.2018   
Publicat: 14.12.2018   
Publicat: 03.12.2018   
Publicat: 26.11.2018   
Publicat: 20.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 12.11.2018   
Publicat: 08.11.2018   
Publicat: 29.10.2018   
Publicat: 19.10.2018   
Publicat: 19.10.2018   
Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 15.10.2018   
Publicat: 01.10.2018   
Publicat: 27.09.2018   

1 - 20 din 150

STRĂȘENI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
© 2019 Consiliul Raional Strășeni - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate
Design și programare de Andrei Madan

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 552642   Total ieri: 465   Total azi: 278